Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

An Giang: An Phú khai trương chuyển giao hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Bưu điện

Sau 9 tháng thí điểm thực hiện, sáng 29/01, UBND huyện An Phú tổ chức khai trương mô hình chuyển giao Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính sang Bưu điện huyện. Đây là mô hình cải cách hành chính được thí điểm đầu tiên của tỉnh An Giang, góp phần tiết kiệm chi phí cho bộ máy hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở địa phương, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Sau 9 tháng thực hiện, đến nay mô hình chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính sang Bưu điện, đem lại những tiện ích nổi bật như: Tạo sự hài lòng, thoải mái cho người dân khi đến giao dịch; tiết kiệm được biên chế công chức nhà nước; hạn chế phiền phức, tiêu cực do quá trình tiếp xúc trực tiếp giữa công chức với người dân, doanh nghiệp. Đây là mô hình dịch vụ bưu chính công ích được chính thức áp dụng đầu tiên trên địa bàn tỉnh.

Hiện có 11 công chức, viên chức và nhân viên Bưu điện thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực của 11 đơn vị chuyên môn cấp huyện, với kết quả đã chuyển phát an toàn 100% hồ sơ đến người dân, tổ chức, chưa để xảy ra sai sót. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa huyện đã tiếp nhận được 26.742 hồ sơ, trong đó 25.078 hồ sơ đã trả kết quả; 6888 hồ sơ trả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Việc chuyển giao hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả về Bưu điện huyện góp phần tạo điều kiện cho người dân vùng biên giới tiếp cận dần dịch vụ bưu điện công ích, tiết kiệm thời gian và giảm tải áp lực công việc cho công chức các cơ quan hành chính địa phương.