Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện Tuy An: Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh

Là đại diện của Bưu điện tỉnh tại địa phương, Bưu điện Tuy An đã có nhiều nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hiệu quả. Bưu điện Tuy An vừa được tuyên dương đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ TT-TT.


Đại diện Bưu điện Tuy An nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ TT-TT

Để có được kết quả trên, ngay từ đầu năm, Bưu điện Tuy An phân giao cụ thể từng tổ, bộ phận để cho các tập thể và cá nhân chủ động tìm kiếm thị trường, phát triển sản xuất kinh doanh. Cụ thể, đơn vị luôn đảm bảo thông tin bưu chính trong dịp lễ, Tết; thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH; phối hợp quản lý tốt đối tượng hưởng BHXH và thu thập thông tin đối tượng tham gia BHYT, BHTN… Đặc biệt, trong 2 đợt dịch bệnh COVID-19, Bưu điện Tuy An đã tổ chức tốt hoạt động chi trả lương hưu, tuyên truyền các chủ trương, chính sách bảo hiểm tại nhà cho người dân để đảm bảo hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh của cả nước.

Ngoài ra, Bưu điện Tuy An thường xuyên tổ chức bán hàng lưu động tại các điểm bưu điện văn hóa xã; vận động khách hàng là hưu trí để cho vay tín dụng; tăng cường các nhóm bưu chính chuyển phát; các chương trình hành chính công trên địa bàn như nhập liệu dân cư, phát triển PostID... vừa đạt hiệu quả kinh tế cao, vừa mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

Ông Phan Hoàng Khánh, Giám đốc Bưu điện Tuy An, cho biết: Trong năm qua, Bưu điện Tuy An đã chủ động triển khai nhiều giải pháp bán hàng hóa, tìm kiếm và giữ khách hàng… Mỗi nhân viên đều phải kiêm nhiệm thêm nhiều việc nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động trong toàn đơn vị. Bên cạnh đó, Bưu điện Tuy An cũng quản lý chặt chẽ kho, quỹ; sử dụng tiết kiệm văn phòng phẩm, vật tư, ấn phẩm, điện, nước; quản lý hành trình đường thư chặt chẽ để giảm chi phí. Việc bố trí phân công, giao việc cũng phải hợp lý, phù hợp chuyên môn nghiệp vụ, không để lãng phí công lao động. Đơn vị triển khai cơ chế khoán doanh thu tính lương đến người lao động, phân phối lương khoán cho người lao động đảm bảo đúng quy chế… Nhờ vậy, trong năm, doanh thu thuần của đơn vị đạt hơn 18,37 tỉ đồng, tăng trưởng 28%. Doanh thu tính lương đạt 7,1 tỉ đồng, tăng trưởng 29% so với cùng kỳ 2019.

Bà Cao Thị Hiền Lương, Giám đốc Bưu điện tỉnh, cho biết: Bưu điện Tuy An là đơn vị rất năng động, có nhiều sáng tạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trải qua một năm đầy khó khăn, biến động, nhưng đơn vị vẫn có nhiều biện pháp vừa đẩy mạnh sản xuất, vừa tiết kiệm chi tiêu để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra và đạt mức tăng trưởng vượt bậc. Do vậy, năm 2020, Bưu điện Tuy An đã được vinh dự nhận cờ thi đua xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ TT-TT.