Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Đảng uỷ Bưu điện TP Hà Nội ký thỏa thuận hợp tác với Đảng ủy VNPT Hà Nội và Đảng uỷ khối doanh nghiệp Hà Nội

Ngày 03/3/2021, Đảng uỷ Bưu điện TP Hà Nội phối hợp với Đảng ủy VNPT Hà Nội tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác với Đảng uỷ khối doanh nghiệp Hà Nội.


Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố Hà Nội, trong đó có mục tiêu nâng cao tốc độ tăng trưởng GRDP trong lĩnh vực dịch vụ số, nâng cao phúc lợi cho người dân; Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương với một trong các khâu đột phá là “Xây dựng, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, tạo nền tảng để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, phát triển kinh tế số, quản trị số” Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội, Đảng ủy VNPT Hà Nội và Đảng ủy Bưu điện TP Hà Nội lãnh đạo chuyên môn và các đơn vị trực thuộc triển khai việc hợp tác, phát triển các lĩnh vực mà mỗi bên cùng quan tâm, phù hợp với năng lực, thị trường và mục tiêu phát triển của các bên.

Tại Hội nghị ký kết, đại diện các bên thống nhất cùng nhau phối hợp để phát huy tối đa nguồn lực của các đơn vị nhằm thực hiện các mục tiêu chính trị gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời nâng cao sự tiện ích, phúc lợi của người dân sống trên địa bàn TP Hà Nội; nâng cao đời sống, thu nhập Người lao động.

Ông Nguyễn Trường Sơn - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội đề nghị các bên sớm triển khai các hoạt động cụ thể theo khuôn khổ hợp tác được ký kết. Đồng thời, các nội dung, chương trình, mô hình hợp tác cũng cần được thường xuyên xem xét, điều chỉnh đảm bảo thiết thực, phù hợp với nhu cầu thực tế và định hướng chiến lược phát triển kinh tế của đơn vị nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.