Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện Việt Nam phát động tổ chức các phong trào thi đua năm 2021

Nhằm tạo động lực, khuyến khích các đơn vị và cá nhân nỗ lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 và phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo đổi mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý doanh nghiệp, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã phát động các chương trình thi đua năm 2021.

Theo đó, “Thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021” được lấy là nội dung chủ đề thi đua của năm nay. Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2021. Đối tượng thi đua là các bưu điện tỉnh/thành phố, các tập thể, cá nhân thuộc bưu điện tỉnh/thành phố.

Định kỳ hàng quý, Tổng công ty sẽ xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân như sau:

Khen thưởng đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch trong quý, Tổng công ty sẽ xem xét, lựa chọn, khen thưởng: 05 đơn vị dẫn đầu các đơn vị nhóm 1 và 05 đơn vị dẫn đầu nhóm 2 trong việc thực hiện các chỉ tiêu doanh thu quý. Đơn vị được khen thưởng sẽ được tặng danh hiệu “Đơn vị kinh doanh giỏi” kèm theo Giấy khen và tiền thưởng của Tổng công ty.

Căn cứ kết quả hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu quý của các đơn vị, Tổng công ty sẽ xem xét khen thưởng các đơn vị hoàn thành tốt nhất 3 chỉ tiêu được xác định theo phương pháp tính bình quân gia quyền với tỷ lệ tương ứng. Riêng đối với Bưu điện TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh nếu được khen thưởng thì mức thưởng sẽ nhân đôi.

STT

ĐƠN VỊ

SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG
MỖI QUÝ

MỨC THƯỞNG
(đồng/quý/đơn vị)

I.1

Nhóm 1

 

 

1

Đơn vị dẫn đầu

01

150.000.000

2

Đơn vị xếp thứ 2

02

120.000.000

3

Đơn vị xếp thứ 3

02

100.000.000

I.2

Nhóm 2

 

 

1

Đơn vị dẫn đầu

01

120.000.000

2

Đơn vị xếp thứ 2

02

100.000.000

3

Đơn vị xếp thứ 3

02

80.000.000

Bảng số liệu cụ thể về: Số lượng và mức thưởng mỗi quý.

Dự kiến hàng quý sẽ có hàng trăm lượt tập thể và gần 1000 lượt cá nhân được khen thưởng với tổng số tiền khen thưởng khoảng 8 tỷ đồng

Đối với tập thể phòng chức năng thuộc đơn vị thành viên, Tổng công ty sẽ xem xét khen thưởng mỗi đơn vị được khen thưởng “Đơn vị kinh doanh giỏi” trong quý 01 phòng chức năng đã đóng góp tích cực nhất vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị trong quý.

Đối với các cá nhân, Tổng công ty lựa chọn và khen thưởng Giám đốc/Phó giám đốc phụ trách kinh doanh của các đơn vị được khen thưởng “Đơn vị kinh doanh giỏi”.

Mỗi quý trong năm, ngoài các đơn vị được khen thưởng và tặng Danh hiệu “Đơn vị kinh doanh giỏi” (Nhóm 1 và Nhóm 2), Tổng công ty sẽ xem xét khen thưởng khuyến khích đơn vị, tập thể phòng chức năng, cá nhân có đóng góp vào việc hoàn thành các chỉ tiêu của đơn vị trong quý.

Các đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên bao gồm các Bưu điện huyện, Bưu điện thị xã, thành phố trực thuộc đơn vị thành viên; Các Trung tâm kinh doanh; Các Trung tâm khai thác vận chuyển; Các chi nhánh Công ty, các đơn vị sẽ bình xét, lựa chọn và đề xuất khen thưởng 01 đơn vị trực thuộc đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao trong quý; Có đóng góp tích cực nhất vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch quý của đơn vị thành viên. Những đơn vị có từ 20 đơn vị trực thuộc trở lên được đề xuất 02 đơn vị trực thuộc.

Khen thưởng các chức danh lao động của đơn vị

Đối với Lao động trực tiếp bán hàng, đơn vị bình xét, lựa chọn và đề xuất khen thưởng 02 cá nhân trực tiếp bán hàng, có thành tích xuất sắc trong việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, trực tiếp mang lại doanh thu cho đơn vị trong quý. Riêng Bưu điện TP. Hà Nội và Bưu điện TP Hồ Chí Minh được đề nghị 04 cá nhân. Lao động trực tiếp bán hàng giỏi được lựa chọn sẽ được tặng danh hiệu “Lao động bán hàng giỏi” kèm theo Giấy khen và tiền thưởng của Tổng công ty.

Đối với Khai thác viên, đơn vị bình xét, lựa chọn và đề xuất khen thưởng 01 cá nhân làm công tác khai thác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có năng suất, chất lượng cao. Riêng Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện được đề nghị 10 cá nhân. Lao động làm công việc khai thác được lựa chọn sẽ được tặng danh hiệu “Khai thác viên giỏi” kèm theo Giấy khen và tiền thưởng của Tổng công ty.

Đối với Lao động vận chuyển Bưu chính, đơn vị bình xét, lựa chọn và đề xuất khen thưởng 01 cá nhân làm công tác giao nhận, vận chuyển hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có năng suất, chất lượng cao, lái xe an toàn,…Riêng Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện được đề nghị 10 cá nhân. Lao động làm công việc lái xe, vận chuyển bưu chính được lựa chọn sẽ được tặng danh hiệu “Lao động vận chuyển Bưu chính giỏi” kèm theo Giấy khen và tiền thưởng của Tổng công ty.

Đối với Bưu tá, đơn vị bình xét, lựa chọn và đề xuất khen thưởng 01 cá nhân làm công tác bưu tá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có năng suất, chất lượng cao. Riêng Bưu điện TP. Hà Nội, Bưu điện TP Hồ Chí Minh được đề nghị 03 cá nhân. Lao động Bưu tá được lựa chọn sẽ được tặng danh hiệu “Bưu tá tận tuỵ” kèm theo Giấy khen và tiền thưởng của Tổng công ty.

Đối với bưu tá xã, nhân viên BĐ-VHX, đơn vị bình xét, lựa chọn và đề xuất khen thưởng cá nhân là bưu tá xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có năng suất, chất lượng cao, với chỉ tiêu số lượng như sau:

- Đơn vị có dưới 150 Bưu tá xã: Mỗi đơn vị đề nghị 02 người.

- Đơn vị có từ 150 đến dưới 300 Bưu tá xã: Mỗi đơn vị đề nghị 04 người.

- Đơn vị có từ 300 Bưu tá xã trở lên: Mỗi đơn vị đề nghị 06 người.

Nhân viên BĐ-VHX hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo các quy định của Tổng công ty đối với hoạt động của BĐ-VHX, với chỉ tiêu số lượng như sau:

- Đơn vị có dưới 150 Nhân viên BĐ-VHX: Mỗi đơn vị đề nghị 02 người.

- Đơn vị có từ 150 đến dưới 300 Nhân viên BĐ-VHX: Mỗi đơn vị đề nghị 04 người.

- Đơn vị có từ 300 Nhân viên BĐ-VHX trở lên: Mỗi đơn vị đề nghị 06 người.

Đối với các trường hợp Bưu tá xã kiêm Nhân viên BĐ-VHX thì được tính là 02 lao động (01 bưu tá xã, 01 Nhân viên BĐ-VHX) để xác định số lượng được đề nghị khen thưởng. Nhân viên Bưu tá hoặc nhân viên BĐ-VHX được lựa chọn sẽ được tặng danh hiệu “Nhân viên BĐ-VHX giỏi” kèm theo Giấy khen và tiền thưởng của Tổng công ty.

Tổng công ty kêu gọi cán bộ - công nhân viên trên toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam hăng say lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch được giao.

Các tin khác