Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Lào Cai ký Quy chế phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Tổng cục Quản lý thị trường, ngày 19/3/2021 tại trụ sở Bưu điện tỉnh Lào Cai đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai và Bưu điện tỉnh Lào Cai trong việc hướng dẫn, kiểm tra và xử lý đối với hàng hóa vi phạm quy định của pháp luật gửi qua đường Bưu điện trong nước.


Lãnh đạo Bưu điện tỉnh Lào Cai và Cục Quản lý thị trường ký Quy chế phối hợp

Việc ký kết quy chế phối hợp giữa hai đơn vị thể hiện tinh thần nghiêm túc trong thực thi công vụ và hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nghiệp vụ của hai đơn vị. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho Bưu điện tỉnh và Cục Quản lý thị trường tăng cường mối quan hệ hợp tác, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau cùng hướng đến mục tiêu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.