Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Cần Thơ: Tổng kết công tác phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHXHTN

Ngày 31/03/2021, Bưu điện TP Cần Thơ và Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và Bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHTN) năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.


Bưu điện TP Cần Thơ phối hợp với BHXH ra quân tuyên trình chính sách BHXHTN

Triển khai công tác phối hợp với BHXH TP cần Thơ, năm 2020, Bưu điện TP Cần Thơ đã triển khai cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích với tổng số trên 283.000 hồ sơ các loại; triển khai đại lý thu BHXH, BHYT, BHTN và cung ứng dịch vụ công tại tại 3/9 quận/huyện; phát triển 8.403 người tham gia BHXHTN, chiếm 49,26% trên tổng số người tham gia; phát triển mới BHYT hộ gia đình với 58.609 người, tỷ lệ 12,03% trên tổng số người tham gia BHYT hộ gia đình, chiếm 4,74% dân số trên địa bàn TP Cần Thơ. Bên cạnh đó, thực hiện chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng hàng tháng qua Bưu điện tại 83/83 phường xã thuộc TP Cần Thơ.

Tại hội nghị, Lãnh đạo Bưu điện và BHXH thống nhất triển khai kế hoạch phối hợp về việc tuyên truyền vận động phát triển người dân tham gia BHXHTN, BHYT hộ gia đình năm 2021 với mục tiêu phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, phát triển người tham gia BHXHTN trên 15.400 người, trong đó tăng mới 7.000 người; phát triển người tham gia BHYT hộ gia đình trên 83.600 người, trong đó tăng mới là 25.000 người.