Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Trợ cấp đột xuất 44 triệu đồng cho 5 CBCNV-LĐ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 30/3/2021, Hội đồng hỗ trợ khuyến khích Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 101/QĐ-HĐ về việc trợ cấp khó khăn đột xuất cho 5 CBCNV-LĐ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn (bị chết, gia đình có người bị chết, mắc bệnh hiểm nghèo) với mức hỗ trợ cao nhất 20 triệu đồng/trường hợp và thấp nhất 5 triệu đồng/trường hợp. Tổng số tiền hỗ trợ là 44 triệu đồng.

Hỗ trợ CBCNV-LĐ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn là truyền thống tốt đẹp của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được duy trì trong nhiều năm, mỗi năm quỹ Hỗ trợ khuyến khích của Tổng công ty thực hiện hỗ trợ cho hàng ngàn người lao động trên toàn mạng lưới. Từ đầu năm 2021 đến nay, đây là đợt hỗ trợ thứ 3 với tổng số người được hỗ trợ là hơn 29 người với tổng số tiền hỗ trợ từ đầu năm 2021 là 158 triệu đồng.