Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Việt Yên: Tổng kết Phương án thí điểm nhân viên Bưu điện trực tại Bộ phận Một cửa

UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) vừa tổ chức hội nghị tổng kết Phương án thí điểm nhân viên Bưu điện trực tại Bộ phận Một cửa huyện để tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích và đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện.


Toàn cảnh hội nghị

Trước đó, ngày 26/10/2020, UBND huyện Việt Yên phối hợp với Bưu điện tỉnh ký kết Phương án thí điểm, đưa ba nhân viên Bưu điện trực tại Bộ phận Một cửa huyện để tiếp nhận, hướng dẫn, trả kết quả và tư vấn tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; hỗ trợ tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với các lĩnh vực: Tư pháp, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp, Nội vụ, Tài chính, Đầu tư, Công thương, Xây dựng, Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thông tin.

Đến hết ngày 28/02/2021, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đã hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả được 1.584 lượt hồ sơ; hướng dẫn, trợ giúp tổ chức, công dân giải quyết TTHC trực tuyến qua Cổng dịch vụ công là 2.387 lượt hồ sơ; tiếp nhận, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích 311 lượt hồ sơ. Qua đó bước đầu hình thành được thói quen sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong một bộ phận người dân, doanh nghiệp.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Các đại biểu thống nhất nhận định mô hình nhân viên Bưu điện làm việc tại Bộ phận Một cửa huyện để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua thời gian triển khai thí điểm đã đạt được một số kết quả nhất định, bước đầu đem lại lợi ích cho cả chính quyền và doanh nghiệp như: Tiết kiệm được biên chế, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, hạn chế đến mức thấp nhất tiêu cực có thể xảy ra trong quá trình giải quyết TTHC. Cách làm này góp phần nâng tỷ lệ giải quyết TTHC mức độ 3, mức độ 4. Tuy nhiên, nhân viên Bưu điện cần có thời gian để trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ ở các lĩnh vực được giao; kinh nghiệm, kỹ năng xử lý công việc khi tiếp xúc với tổ chức, công dân.

Trên cơ sở phân tích rõ những thuận lợi, khó khăn và những kết quả tích cực đạt được trong thời gian thí điểm, UBND huyện và Bưu điện tỉnh thống nhất tiếp tục duy trì hoạt động của mô hình này và sẽ bổ sung, hoàn thiện khi triển khai Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.