Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện Việt Nam phát động chương trình thi đua “PTI - 30 ngày đêm bán hàng thần tốc” và chương trình “Mỗi ngày tôi chọn PTI”

Nhằm hỗ trợ các BĐT/TP vượt qua khó khăn từ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid và tăng tốc phát triển dịch vụ Bảo hiểm PTI, đồng thời tạo khí thế bán hàng cho toàn bộ người lao động trên toàn mạng lưới, Tổng công ty phát động chương trình thi đua “PTI - 30 ngày đêm bán hàng thần tốc” và chương trình “Mỗi ngày tôi chọn PTI” cho các BĐT/TP, trong tháng 6/2021.

Theo kế hoạch, các chương trình thi đua này sẽ diễn ra từ ngày 01/06/2021 đến hết ngày 30/06/2021 tại 63 bưu điện tỉnh/thành phố trên toàn hệ thống Bưu điện Việt Nam.


Đối với chương trình thi đua “PTI - 30 ngày đêm bán hàng thần tốc”, doanh số xét thi đua sẽ được tính dựa trên doanh số của các sản phẩm bảo hiểm PTI ghi nhận trên chương trình Paypost trong thời gian thi đua từ ngày 01/06/2021 đến hết ngày 30/06/2021.

Đối với riêng chương trình thi đua “Mỗi ngày tôi chọn PTI”, với mục tiêu 100% cán bộ nhân viên trên toàn mạng lưới tham gia chương trình mỗi ngày bán ít nhất một Bảo hiểm PTI, chương trình sẽ có mức khen thưởng cho các BĐT/TP hoàn thành 100% sản lượng mục tiêu (sản lượng của tất cả các nghiệp vụ bán qua APP 5DE và bán truyền thống) trong tháng 6/2021.


Mức khen thưởng của chương trình cụ thể như sau:

Phân nhóm

Tập thể
Bưu điện tỉnh/TP (đồng)

Lãnh đạo
Bưu điện tỉnh/TP

Lãnh đạo
Phòng KHKD
(đồng)

Chuyên quản
Dịch vụ PTI
(đồng)

Nhóm 1

50.000.000

01 ĐT Iphone 12 Promax 256 GB

6.000.000

4.000.000

Nhóm 2

35.000.000

01 ĐT Iphone 12 Promax 256 GB

6.000.000

4.000.000

Nhóm 3

25.000.000

01 ĐT Iphone 12 Promax 256 GB

6.000.000

4.000.000

Nhóm 4

20.000.000

01 ĐT Iphone 12 Promax 256 GB

6.000.000

4.000.000

Riêng chương trình thi đua “Mỗi ngày tôi chọn PTI” sẽ có mức khen thưởng bổ sung khi đơn vị đạt điều kiện chương trình: 10.000.000 đồng/đơn vị.

Ngoài ra, Tổng công ty cũng phát động chương trình bổ sung chi phí bảo hiểm ô tô dành cho cán bộ bán hàng tại 63 bưu điện tỉnh/ thành phố và chương trình thi đua bán Bảo hiểm Sức khỏe Vàng dành cho cán bộ bán hàng của Bưu điện tỉnh/Thành phố đã cấp tài khoản bán trên APP 5DE.

Xin chúc các đơn vị triển khai thành công và hoàn thành được các mục tiêu doanh số của chương trình!

*Lưu ý: Chương trình này vẫn được áp dụng song song với chương trình thi đua hoàn thành kế hoạch quý 2/2021 tại công văn số 1198/BĐVN-TCBC ngày 01/4/2021 của Tổng công ty.

Các tin khác