Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đảm bảo sản xuất kinh doanh vùng tâm dịch Covid-19

Ngày 14/6/2021, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) quyết định khen thưởng cho 47 tập thể, cá nhân thuộc Bưu điện tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đã có thành ích xuất sắc trong việc đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh trong vùng tâm dịch Covid-19 với tổng mức tiền thưởng là hơn 100 triệu đồng.

 

Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19, Bưu điện các tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang vẫn giữ vững ổn định,
đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ người dân trong vùng tâm dịch Covid-19

Ngày 14/6/2021, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) quyết định khen thưởng cho 47 tập thể, cá nhân thuộc Bưu điện tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đã có thành ích xuất sắc trong việc đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh trong vùng tâm dịch Covid-19 với tổng mức tiền thưởng là hơn 100 triệu đồng. 

Bắc Giang và Bắc Ninh là 2 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt dịch Covid-19 với biến chủng từ Anh và Ấn Độ mới đây. Việc phong tỏa, cách ly y tế, giãn cách xã hội toàn tỉnh dẫn đến nhiều khó khăn cho các Bưu điện tỉnh, huyện trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.

Vượt lên trên những thách thức của dịch bệnh, toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động của các đơn vị đã chung sức, đồng lòng, thực hiện nhiệm vụ kép: vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì mạng chuyển phát ổn định, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra bình thường, mọi bưu gửi, công văn, thư tín, bào chí được gửi đến các cơ quan, tổ chức và người dân tại địa phương một cách nhanh chóng, kịp thời ngay cả trong những điều kiện khó khăn nhất.

Nhằm khích lệ và động viên các cá nhân, tập thể vì những cống hiến đáng quý ấy, Tổng công ty khen thưởng 49 triệu đồng cho 5 tập thể và 20 cá nhân xuất sắc thuộc Bưu điện tỉnh Bắc Ninh; 52 triệu đồng cho 6 tập thể và 16 cá nhân tiêu biểu thuộc Bưu điện tỉnh Bắc Giang.

Số tiền khen thưởng trên được trích Quỹ khen thưởng tập trung của Tổng công ty.

Các tin khác