Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện Việt Nam: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021

Ngày 12/06/2021, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 2527/BĐVN-VP gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện công bố thông tin theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP.

Theo đó, Tổng công ty báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021; Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020; Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2020.

Chi tiết văn bản tại đây.