Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam đồng hành cùng Chương trình Triệu túi an sinh

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thực hiện chỉ đạo của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương chung tay đồng hành cùng Chương trình “Triệu túi an sinh”, Đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã góp sức cùng chương trình với 12 tấn gạo, phần nào hỗ trợ, giúp đỡ người dân nghèo, nhóm người yếu thế vượt qua giai đoạn khó khăn.


Đoàn Thanh niên Bưu điện TP. Hồ Chí Minh trao tặng 12 tấn gạo đồng hành
cùng chương trình "Triệu túi an sinh" đến Thành đoàn Thành phố

Số gạo trên được Đoàn Tổng công ty ủy quyền cho Đoàn thanh niên Bưu điện TP. Hồ Chí Minh trao tận tay đến Thành đoàn Thành phố. Đây là hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa, phát huy tinh thần “Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng” của Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương nói chung và Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam nói riêng khi tích cực tham gia vào các phong trào thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19.


Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch

Chương trình “Triệu túi an sinh” do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh triển khai nhằm hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện chỉ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc kêu gọi các tổ chức, cá nhân đồng hành chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Cùng với Chương trình, Trung ương Đoàn cũng phát động phong trào thi đua đặc biệt “Tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” nhằm tiếp tục đồng hành, giúp đỡ người dân nghèo, nhóm người yếu thế vượt qua giai đoạn khó khăn.