Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

UPU lên kế hoạch nghiên cứu về tầm nhìn dịch vụ tài chính bưu chính tới năm 2030

Liên minh Bưu chính Thế giới - UPU đang lên kế hoạch nghiên cứu về tầm nhìn dịch vụ tài chính bưu chính tới năm 2030 và dự kiến thực hiện trong vòng 6 tháng tới. Nghiên cứu này nhằm mục đích xem xét và xác định lại vai trò, vị trí của mình trong lĩnh vực tài chính bưu chính cũng như mối quan hệ với các cơ quan bưu chính các nước, các nhà hoạch định chính sách và quản lý nhà nước về dịch vụ tài chính bưu chính.


Ông Sergey Dukelskiy - cán bộ điều phối về dịch vụ tài chính bưu chính và bưu chính tài chính toàn diện của UPU cho biết “thông qua nghiên cứu này, UPU mong muốn đánh giá mức độ phù hợp và hiệu quả của khuôn khổ Hiệp định các dịch vụ tài chính bưu chính, các chức năng hỗ trợ và các điều khoản chung liên quan tới dịch vụ tài chính bưu chính”.

Báo cáo nghiên cứu gồm 5 mục tiêu chính. Trước tiên, sẽ rà soát, đánh giá bản chất của hệ thống tài chính bưu chính bao gồm các dịch vụ thanh toán qua bưu chính do các nước thành viên UPU cung cấp trong bối cảnh xu hướng thị trường và các mục tiêu chính sách công đang chiếm ưu thế, bao gồm nhưng không giới hạn, sự phát triển của thương mại điện tử, tài chính toàn diện, sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Nghiên cứu cũng sẽ xác định những thách thức chính về quy định, quản lý mà bưu chính các nước cung cấp dịch vụ tài chính bưu chính đang phải đối mặt, xác định các lợi thế, lĩnh vực tiềm năng mà UPU có thể hỗ trợ bưu chính các nước khi cung cấp dịch vụ tài chính bưu chính cũng như xác định các hạn chế của khuôn khổ pháp lý hiện tại cũng như các hoạt động cung ứng dịch vụ tài chính bưu chính của UPU hiện nay.

Mục tiêu cuối cùng của nghiên cứu này là đưa ra các kiến nghị mang tính chiến lược và chính sách để cập nhật, điều chỉnh Hiệp định các dịch vụ thanh toán qua bưu chính phù hợp với xu thế phát triển của thị trường, nhu cầu của người sử dụng cũng như lợi ích của các nước thành viên và các cơ quan bưu chính được chỉ định.

Một vấn đề cần giải quyết trong thời gian tới là chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố. Hiện tại, theo Hiệp định các dịch vụ thanh toán qua bưu chính, các bên ký kết Hiệp định chịu trách nhiệm về việc chống rửa tiền, chống tiếp nhận và thanh toán các tài khoản tài trợ khủng bố.

Hiện nay sự phát triển của các dịch vụ thanh toán bưu chính điện tử và các dịch vụ tài chính số ở cấp toàn cầu, các nhà khai thác bưu chính phải quan tâm nhiều hơn tới tính bảo mật của các giao dịch trên hệ thống, mạng lưới của mình. Để đáp ứng được các nghĩa vụ theo như quy định, văn kiện UPU cần xem xét và đưa ra các hướng dẫn cụ thể, rõ ràng hơn cho các nhà khai thác bưu chính và các đối tác của họ. UPU, thông qua Trung tâm Công nghệ Bưu chính (PTC) – đơn vị cung cấp hệ  thống kỹ thuật, công nghệ cho dịch vụ tài chính bưu chính, cần đưa ra các công cụ hướng dẫn cần thiết, phù hợp với nhu cầu người sử dụng.

Nghiên cứu cũng sẽ giúp UPU thu hút các bên có liên quan tham gia, các đối tác tài chính quan tâm tham gia thảo luận về đổi mới và đưa ra các khuyến nghị chính sách rõ ràng nhằm tăng cường vai trò của UPU trong lĩnh vực tài chính bưu chính, cho phép UPU đưa ra các hỗ trợ phù hợp cho các nước thành viên và các nhà khai thác bưu chính được chỉ định trong lĩnh vực thanh toán qua bưu chính.