Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện Việt Nam tổ chức lại Ban Tổ chức Lao động

Chiều 20/9/2021, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa công bố Quyết định tổ chức lại Ban Tổ chức Lao động với tên gọi mới là Ban Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực. Cũng tại buổi Lễ, Tổng Giám đốc Chu Quang Hào trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tất Chung giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực.


Lãnh đạo Tổng công ty chúc mừng Lãnh đạo Ban Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực

Theo mô hình mới, Ban Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực được tổ chức thành 5 phòng chức năng, gồm: Phòng Hoạch định và Tổ chức cán bộ, Phòng Phát triển doanh nghiệp, Phòng Đảm bảo hiệu quả quản trị, Phòng Phát triển Nguồn nhân lực và Phòng Nhân sự để thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc và chủ trì thực hiện công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng, tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ mục tiêu; Công tác tổ chức bộ máy quản lý tổ chức sản xuất, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ của Tổng công ty; hoạch định và tổ chức thực hiện các hoạt động quản trị và phát triển nguồn nhân lực; chiến lược đào tạo, phát triển năng lực cán bộ công nhân viên; tư vấn các phương án quản trị, kiểm soát việc thực hiện chính sách quản trị và phát triển nguồn nhân lực; Phát triển nguồn nhân lực, năng lực tổ chức, hệ thống quy trình nội bộ, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động quản trị và phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty và các đơn vị thành viên...


Tổng Giám đốc Chu Quang Hào phát biểu tại Lễ công bố quyết định

Phát biểu tại Lễ công bố quyết định, Tổng Giám đốc Chu Quang Hào nhấn mạnh, việc kiện toàn và tổ chức lại Ban Tổ chức lao động hôm nay là bước khởi đầu trong việc thực hiện chiến lược tổ chức và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Bưu điện Việt Nam trong giai đoạn tới. Ban Tổ chức Lao động cũng là Ban tiên phong trong việc đổi mới, tổ chức lại mô hình và chỉ đạo triển khai về vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên toàn mạng lưới.

Theo Tổng Giám đốc, với những chức năng, nhiệm vụ theo mô hình mới của Ban Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực, có đến ¾ trong tổng số chức năng, nhiệm vụ là những nội dung mới, công việc mới qua đó thể hiện vai trò của Ban rất lớn, đòi hỏi tính đột phá rất cao nhằm thực hiện sứ mệnh là đi đầu trong vấn đề đổi mới nguồn nhân lực, tổ chức, dẫn dắt sự đổi mới chất lượng nguồn nhân lực trên toàn mạng lưới cũng như Khối cơ quan Tổng công ty. Do đó, từ lãnh đạo đến chuyên viên của Ban phải thực sự nắm bắt chuyên môn nghiệp vụ vững vàng để từ đó tham mưu cho lãnh đạo Tổng công ty các vấn đề về tổ chức bộ máy, chất lượng nguồn nhân lực, quản trị nguồn nhân lực trên toàn mạng lưới.

Nhấn mạnh về tư duy đổi mới, Tổng Giám đốc cũng yêu cầu lãnh đạo các Ban, Trung tâm tại Khối cơ quan Tổng công ty phải thực sự quyết tâm, quyết liệt trong triển khai những nhiệm vụ mới. Tổng Giám đốc cho rằng, lãnh đạo Ban phải như “người thầy” để đào tạo, định hướng cho cán bộ công nhân viên trong đơn vị về tư duy đổi mới để đáp ứng được nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tình hình mới. Đồng thời phải phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty chủ động nghiên cứu, xây dựng, đề xuất những chức năng nhiệm vụ mới của đơn vị mình, cùng với đó xây dựng khung năng lực phù hợp với từng vị trí công việc để tiếp tục thực hiện tổ chức lại mô hình hoạt động của các Ban, các Trung tâm đảm bảo hợp lý, hiệu quả và bổ sung những chức năng, nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu thực hiện chiến lược của Tổng công ty.

Thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty, Tổng Giám đốc chúc mừng Ban Tổ chức Lao động đã hoàn thành quá trình kiện toàn, tổ chức theo mô hình mới có tính đột phá cao. Chúc mừng lãnh đạo Ban Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực cũng như cá nhân ông Nguyễn Tất Chung. Tổng Giám đốc tin tưởng, với tinh thần quyết tâm, kiên định, dám đương đầu với thử thách, ông Chung cùng tập thể Ban sẽ đạt được những thành công trong thời gian tới.


Tân Phó Trưởng Ban Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực Nguyễn Tất Chung phát biểu nhận nhiệm vụ

Ô Nguyễn Tất Chung, sinh năm 1977, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh là Cố vấn cao cấp - Tập đoàn Kim Nam/SISME. Trước đó, ông Chung có nhiều năm công tác tại Viện Kinh tế Bưu điện và trải qua nhiều chức danh quản lý về quản trị doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực.

Tại buổi Lễ, Ông Chung cũng cam kết sẽ đồng hành cùng các đơn vị trên mạng lưới, các Ban, Văn phòng, Trung tâm thực hiện việc đổi mới không chỉ về chính cơ chế, chính sách mà còn đổi mới trong tất cả các vấn đề về quản trị hiệu suất, đánh giá năng lực, quản trị nguồn nhân sự, nhân tài đảm bảo phát huy hiệu quả tối đa về hiệu quả, hiệu suất làm việc của người lao động. Tân Phó Trưởng ban cũng thể hiện sự tin tưởng vào chiến lược phát triển của Tổng công ty, sự chỉ đạo, lãnh đạo đổi mới của Lãnh đạo Tổng công ty đồng thời cá nhân ông cùng tập thể Ban Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực sẽ nhanh chóng bắt tay vào thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt là các nhiệm vụ mới của Ban từ đó, thúc đẩy sự đổi mới của các đơn vị, góp phần và sự phát triển toàn diện và thực hiện thành công chiến lược của Tổng công ty.

Với tiêu chí lấy con người làm trung tâm của sự đổi mới và phát triển, cùng 9 chương trình hành động, định hướng phát triển nguồn lực của Hội đồng thành viên Tổng công ty ban hành mới đây, sự quyết liệt trong việc bổ sung, cải tổ, thêm mới chức năng nhiệm vụ cho Ban Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực đã thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi, đột phá các mục tiêu công tác trong chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 2020 – 2025 tầm nhìn 2030 của tập thể Lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, người lao động Bưu điện Việt Nam.