Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Kế hoạch số 214/BĐVN-VP, ngày 16/9/2021 v/v Triển khai Phong trào thi đua đặc biệt "Bưu điện Việt Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19; Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD"

Kế hoạch số 214/BĐVN-VP, ngày 16/9/2021 v/v Triển khai Phong trào thi đua đặc biệt "Bưu điện Việt Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19; Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD" tại đây

Các tin khác