Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành Nội quy lao động cho CBCNV-LĐ trên toàn mạng lưới

Ngày 17/9/2021, Tổng công ty vừa có Quyết định số 1304/QĐ-BĐVN ban hành Nội quy lao động quy định chi tiết các nội dung liên quan đến người lao động trên toàn mạng lưới. Nội quy lao động của Tổng công ty gồm 11 chương, 3 Mục và 55 Điều, có hiệu lực từ ngày 02/10/2021.


Thời gian làm việc đối với người lao động của Tổng công ty được quy định không quá là 48 giờ/tuần

Theo đó, thời gian làm việc trong điều kiện bình thường đối với người lao động của Tổng công ty được quy định không quá 8 giờ/ngày và 48 giờ/tuần; đối với công việc nặng nhọc và độc hại, nguy hiểm thời gian làm việc không quá 6 giờ/ngày. Thời gian làm thêm giờ không quá 50% số giờ làm việc trong một ngày, 40 giờ trong một tháng và 200 giờ trong một năm (trừ trường hợp có quy định khác). Người lao động khi làm thêm giờ được hưởng lương thêm giờ theo quy định về làm thêm giờ của Tổng công ty và đơn vị.

Người lao động làm việc liên tục 8 giờ hoặc 6 giờ theo quy định được nghỉ ít nhất 30 phút giữa giờ và tính vào giờ làm việc. Trường hợp ban đêm được nghỉ 45 phút và tính vào giờ làm việc, ngoài ra còn được nghỉ giữa giờ theo quy định của đơn vị. Hằng tuần người lao động được nghỉ ít nhất 1 ngày (24h liên tục) trừ trường hợp đặc biệt không thể nghỉ hàng tuần thì tính bình quân nghỉ 4 ngày/tháng. Người sử dụng lao động/người được ủy quyền có quyền sắp xếp ngày nghỉ hàng tuần vào Chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần theo quy định của đơn vị. Trong trường hợp ngày nghri hàng tuần trùng với ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định thì người lao động được nghỉ bù ngày nghri hàng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Nội quy cũng quy định rõ ngày nghỉ phép và khuyến khích người lao động nghỉ phép hàng năm, đồng thời được tính thêm thời gian nghỉ phép nếu đi bằng phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi và về trên 2 ngày. Người lao động miền xuôi làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc người lao động miền vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo làm việc ở miền xuôi có phụ cấp khu vực 0,5 sẽ được hỗ trợ tiền tàu xe mỗi năm 1 lần để đi nghỉ phép năm về thăm gia đình, cha mẹ, vợ hoặc chồng, con theo mức hỗ trợ của Tổng công ty quy định.

Bên cạnh đó, Nội quy lao động cũng quy định các nội dung liên quan đến sử dụng các phương tiện làm việc; quy định an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc; xử lý kỷ luật lao động…