Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện Việt Nam hướng dẫn triển khai chương trình thi đua tạo kinh phí tặng “Mái ấm công đoàn”

Ngày 21/9/2021, chuyên môn và Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát động và hướng dẫn triển khai chương trình thi đua dịch vụ hàng tiêu dùng tạo kinh phí tặng “Mái ấm công đoàn”. Chương trình được thực hiện từ ngày 01/9/2021 đến hết ngày 31/11/2021 trên phạm vi 63 BĐT/TP.


Công đoàn Bưu điện tỉnh Khánh Hòa trao tặng Mái ấm công đoàn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Đối tượng tham dự là đoàn viên công đoàn và người lao động của các BĐT/TP tham gia triển khai dịch vụ phân phối hàng tiêu dùng đồng thời tạo thêm nguồn kinh phí triển khai các chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, cán bộ công nhân viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên mạng lưới của Bưu điện Việt Nam.

Chương trình thi đua tặng “Mái ấm Công đoàn” là chương trình thường niên được thực hiện vào quý 3 hàng năm. Thông qua chương trình, đã có 22 Mái ấm công đoàn được trao tặng với giá trị 50 triệu đồng/1 mái ấm cho các gia đình CBCNV-LĐ có hoàn cảnh khó khăn.