Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Hỗ trợ 1,2 tỷ đồng cho người lao động bị ảnh hưởng Covid-19 lần thứ 4 (đợt 2)

Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 319/QĐ-CĐTCTBĐ ngày 25/9/2021 về việc chi cho CBCNV-LĐ bị ảnh hưởng nặng trong đợt bùng phát Covid-19 lần thứ 4 (đợt 2).


Công đoàn Bưu điện tỉnh Hà Nam thăm hỏi, động viên bộ phận Khai thác - Trung tâm KTVC Hà Nam

Tổng số tiền hỗ trợ 21 đơn vị trong đợt 2 theo Quyết định 319 là 1,2 tỷ đồng. Trong đó, hơn 1 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của CBCNV-LĐ trên toàn mạng lưới và phần còn lại trích từ nguồn Công đoàn Thông tin và Truyền thông hỗ trợ Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai các hoạt động Công đoàn và phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Như vậy, cùng với số tiền 2,56 tỷ đồng hỗ trợ người lao động tại 26 đơn vị trong đợt 1, đến nay, Công đoàn Tổng công ty đã chi tổng cộng số tiền 3,76 tỷ đồng. Đây tấm lòng sẻ chia, thể hiện truyền thống, văn hóa tốt đẹp của CBCNV-LĐ trên toàn mạng lưới và sự quan tâm của Công đoàn Thông tin và Truyền thông, Công đoàn Tổng công ty Bưu điện với CBCNV-LĐ tại các đơn vị bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19.