Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Hỗ trợ đột xuất cho 5 CBCNV-LĐ các đơn vị có hoàn cảnh khó khăn tháng 9/2021

Ngày 27/9/2021, Hội đồng hỗ trợ khuyến khích Tổng công ty Bưu điện đã ký ban hành Quyết định số 321/QĐ-HĐ về việc trợ cấp khó khăn đột xuất cho 5 cán bộ công nhân viên, người lao động và gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 29 triệu đồng. Trong đó, mức hỗ trợ cao nhất 7 triệu đồng/trường hợp và thấp nhất 3 triệu đồng/trường hợp.

 

Tính từ đầu năm 2021 đến nay, Hội đồng Hỗ trợ khuyến khích đã hỗ trợ 9 đợt cho CBCNV-LĐ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hỗ trợ lên đến 567 triệu đồng.

Hỗ trợ cán bộ công nhân viên, người lao động và gia đình có hoàn cảnh khó khăn là truyền thống và nét đẹp văn hóa được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam duy trì trong nhiều năm. Theo đó, mỗi năm Quỹ Hỗ trợ khuyến khích của Tổng công ty đã thực hiện hỗ trợ cho hàng ngàn người lao động trên toàn mạng lưới.