Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Chi tiền 682 triệu đồng hỗ trợ CBCNV-LĐ thực hiện sản xuất kinh doanh theo phương án “3 tại chỗ”

Ngày 28/9/2021, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ban hành Quyết định số 324/QĐ-CĐTCTBĐ về việc chi hỗ trợ bữa ăn cho Đoàn viên, người lao động thực hiện sản xuất kinh doanh “3 tại chỗ” của các đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg (đợt 1).

Theo đó, Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ chi hỗ trợ đợt 1 cho 682 CBCNV-LĐ tại 11 đơn vị, mỗi CBCNV-LĐ được hỗ trợ 01 triệu đồng/người. Tổng số tiền hỗ trợ là 682 triệu đồng được trích từ nguồn tài chính công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Như vậy, đây là chương trình hỗ trợ thứ 3 từ đợt dịch bùng phát lần thứ tư (ngày 27/4/2021) của Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đối với CBCNV-LĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 sau chương trình hỗ trợ người lao động tại vùng dịch với tổng số tiền 3,76 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của CBCNV-LĐ trên toàn mạng lưới và hỗ trợ 830 triệu đồng cho 68 công đoàn các đơn vị tổ chức chăm sóc sức khoẻ cho CBCNV-LĐ trong công tác phòng chống dịch.