Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Quyết định số 1479/QĐ-BTTTT, ngày 28/9/2021 v/v tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TTTT đối với Cá nhân giữ chức lao động quản lý.

Quyết định số 1479/QĐ-BTTTT, ngày 28/9/2021 v/v tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TTTT đối với Cá nhân giữ chức lao động quản lý tại đây

Các tin khác