Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Hải Dương: Tập huấn chuyển đổi số và hướng dẫn đưa nông sản lên sàn Postmart.vn

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hải Dương vừa tổ chức lớp tập huấn về chuyển đổi số trong nông nghiệp và hướng dẫn đưa sản phẩm nông sản lên sàn điện tử.

Tham giai lớp tập huấn có trên 100 cán bộ chuyên môn Phòng Nông nghiệp và Phát triển, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố và Khuyến nông viên cơ sở, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và các chủ thể sản xuất, tiêu thụ nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.

Đại diện sàn thương mại điện tử Posmart.vn của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã truyền đạt các chuyên đề hướng dẫn tìm hiểu về thương mại điện tử và kỹ năng quảng bá, bán hàng. Giới thiệu về tổng quan sàn thương mại điện tử Postmart.vn. Đồng thời, hướng dẫn đưa sản phẩm lên sàn điện tử và cách vận hành gian hàng trực tuyến trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Thông qua lớp tập huấn đã giúp Khuyến nông viên cơ sở, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và các chủ thể sản xuất nông nghiệp tiếp cận sử dụng các sàn giao dịch điển tử để quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm.