Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Đồng Tháp: Xây dựng vùng nguyên liệu và kho bãi, vận chuyển nông sản

Sáng ngày 20/12, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh về hợp tác xây dựng vùng nguyên liệu và hệ thống kho bãi, vận chuyển nông sản; xây dựng kế hoạch triển khai Kết luận số 250-KL/TU của Tỉnh ủy.


Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn và lãnh đạo các sở, ngành tại cuộc họp

Theo lãnh đạo Sở Công Thương, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam dự kiến xây dựng vùng nguyên liệu và hệ thống kho bãi đạt chuẩn xuất khẩu tại tỉnh Đồng Tháp, nhằm phát triển chuỗi dịch vụ chuyên nghiệp, hỗ trợ cho việc cung ứng hàng hoá nông sản tại Đồng Tháp. Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam đã cử đoàn đến tìm hiểu và khảo sát thực tế tại huyện Cao Lãnh.

Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ logistics, do nguồn nguyên liệu là nông sản của tỉnh rất dồi dào, nhất là khi vào chính vụ cần có kho lưu trữ để bảo quản.

Qua nghe ý kiến các sở, ngành và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn cho rằng, việc đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu và hệ thống kho bãi theo chuỗi dịch vụ ngành hàng là cần thiết. Do đó, ông Huỳnh Minh Tuấn đề nghị Sở Công Thương tiếp tục làm đầu mối kết nối với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cung cấp thông tin khi có nhu cầu.

Về triển khai Kết luận số 250-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Tái cơ cấu nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thiện lại dự thảo kế hoạch trên cơ sở góp ý của các sở, ngành tỉnh. Trong đó, kế hoạch triển khai thực hiện cần cụ thể hóa hơn, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, phân bổ nguồn lực v.v..