Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Lâm Đồng: Tăng cường vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình

Thực hiện các chính sách của Trung ương, trong năm 2022, Lâm Đồng sẽ có trên 118.000 người dân ra khỏi danh sách hộ khó khăn và không được ngân sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) như trước đây. Do đó, cần có giải pháp tăng cường vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình để đảm bảo quyền lợi của người dân và đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT góp phần an sinh xã hội của tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lâm Đồng có 65 xã không còn nằm trong danh sách xã thuộc khu vực II (xã khó khăn), khu vực III (xã đặc biệt khó khăn) và 78 thôn không còn nằm trong danh sách thôn đặc biệt khó khăn. Vì vậy, từ năm 2022, người dân tại khu vực này sẽ không được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT. Do đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố phối hợp với Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh kịp thời thông tin cho người dân tại khu vực ra khỏi vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 861/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ sẽ không còn trong diện được cấp thẻ BHYT miễn phí. Đồng thời, khuyến khích, vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình nhằm đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương và đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT năm 2022. 


Theo BHXH Lâm Đồng, thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 612/QĐ -UBDT của Ủy ban Dân tộc thì trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có tổng số 65 xã không còn nằm trong danh sách xã thuộc khu vực II (xã khó khăn), khu vực III (xã đặc biệt khó khăn) và 78 thôn không còn nằm trong danh sách thôn đặc biệt khó khăn, với tổng số trên 118.000 người không được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT. Trong năm 2021, số người thuộc diện nêu trên đã được UBND tỉnh đồng ý hỗ trợ tham gia BHYT bằng nguồn ngân sách đến hết ngày 31/12/2021. 

Đến ngày 15/11, tổng số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh là 1.170.515 người, đạt 88,6% dân số. Trong đó, có trên 118.000 người, bao gồm: 113.000 người tham gia BHYT hộ gia đình và 5.600 người tham gia BHYT hộ nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình được ngân sách tỉnh hỗ trợ mua thẻ BHYT, chiếm 10% tỷ lệ bao phủ BHYT. 

Theo BHXH tỉnh nhận định, bước sang năm 2022, các đối tượng này sẽ không còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT dẫn đến người dân sẽ không được khám, chữa bệnh BHYT và ảnh hưởng rất lớn đến chỉ tiêu bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh, giảm khoảng 10% độ bao phủ BHYT. Đặc biệt là tác động rất lớn đến đời sống của nhiều đồng bào DTTS và nhiệm vụ thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh đạt trên 95% người dân tham gia BHYT. 

Để đảm bảo thời gian tham gia BHYT liên tục và quyền lợi khám, chữa bệnh của người dân không bị gián đoạn, góp phần hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2022 và những năm về sau, BHXH tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo UBND các huyện, thành phố giao UBND các xã kịp thời thông tin đến người dân tại 65 xã và 78 thôn nằm trong danh sách các xã, thôn theo các Quyết định số 582/QĐ-TTg, số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 612/QĐ-UBDT không còn trong diện được cấp thẻ BHYT do ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% (miễn phí). Đồng thời, chỉ đạo các hội, đoàn thể, thôn trưởng, tổ trưởng dân phố tích cực phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH và Bưu điện tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình nhằm đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. 

Trước thực tế này, ngày 25/11, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thành phố triển khai vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình, khuyến khích, vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình nhằm đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương và đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT năm 2022.