Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, 02 trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng thời, bảo đảm an toàn, phòng chống dịch COVID-19, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) sẽ thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH theo phương án chi trả gộp 1 lần tiền chế độ của cả tháng 01 và tháng 02/2022 vào kỳ chi trả của tháng 01/2022.


Vietnam Post nỗ lực hết mình để thực hiện chi trả đúng, đủ, an toàn, kịp thời cho người hưởng chế độ

Việc chi trả này sẽ được áp dụng đối với cả 2 hình thức nhận tiền qua thẻ ATM và nhận tiền mặt tại Bưu điện. Cụ thể, Bưu điện sẽ chi trả tiền tại qua tài khoản ATM ngay khi nhận được danh sách và tiền từ BHXH chậm nhất là ngày hôm sau. Thời gian chi trả tại các điểm không thay đổi, chỉ có khác là người hưởng được nhận luôn tiền chế độ của cả 2 tháng trong một kì chi trả.

Đối với các đối tượng đến nhận lương hưu, trợ cấp BHXH thì vẫn theo như quy định trước đây như: mang theo thẻ chi trả và giấy ủy quyền (trường hợp người nhận được người hưởng ủy quyền lĩnh thay).

Bưu điện các tỉnh/thành phố sẽ chủ động phối hợp với BHXH tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2022 vào cùng kỳ chi trả tháng 01/2022 tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương phù hợp với các chỉ đạo của UBND tỉnh, thành phố, các yêu cầu của cơ quan BHXH và hướng dẫn của Tổng công ty.

Tại các địa phương, trước kì chi trả, Vietnam Post sẽ chủ động thực hiện nhiều hình thức để truyền thông, thông báo cho người hưởng biết các nội dung thay đổi trong kỳ chi trả về địa điểm, thời gian chi trả (nếu có).

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, trong quá trình thực hiện công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, 100% nhân viên bưu điện tham gia công tác phải tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc an toàn phòng dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của BHXH và Bưu điện Việt Nam.

Tại điểm chi trả, Vietnam Post rất mong sự phối hợp chặt chẽ trong việc tuân thủ các quy tắc 5K về an toàn phòng chống dịch, thông tin ngay cho nhân viên chi trả khi có các triệu chứng của bệnh Covid-19 hoặc trong diện cách ly để có các giải pháp đảm bảo an toàn cho nhân viên chi trả và cộng đồng.

Với kinh nghiệm của các lần chi trả lương hưu và các chính sách an sinh xã hội trong thời gian vừa qua, cùng với sự gắn bó và trách nhiệm với cộng đồng, Vietnam Post sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện chi trả đúng, đủ, an toàn, kịp thời cho người hưởng chế độ.