Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu chính Áo: doanh thu 3 quý đầu năm 2021 tăng trưởng 22,2%

Doanh thu của cả Tập đoàn Bưu chính Áo tăng 22,2% trong 3 quý đầu năm 2021 đạt 1.830,5 triệu Eur nhờ tăng trưởng 8,8% và việc hợp nhất của công ty con Aras Kargo ở Thổ Nhĩ Kỳ. Riêng doanh thu Quý 3 năm 2021 tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái.


“Kinh doanh trong 3 quý đầu năm 2021 của Tập đoàn Bưu chính Áo là rất thành công. Sau một năm khó khăn do tác động và các hạn chế của đại dịch Covid-19 trong năm 2020, bước sang năm 2021 tất cả các chỉ số chính của công ty đều được cải thiện. Chúng tôi rất hài lòng với sự tăng trưởng của các hoạt động kinh doanh lõi và sự tăng trưởng ổn định của các công ty con” - Giám đốc điều hành ông Georg Polzl cho biết.

Các xu hướng cơ bản tác động đến hoạt động kinh doanh của công ty hiện tại không có gì thay đổi so với thời gian vừa qua. Khối lượng bưu kiện tăng trong khi đó khối lượng thư tiếp tục giảm. Các hoạt động kinh doanh quảng cáo cũng có những biến động và có xu hướng giảm nhẹ.

Cơ cấu doanh thu phản ảnh sự thay đổi về cơ cấu tổ chức và tầm quan trọng của mảng kinh doanh bưu kiện. Bộ phận kinh doanh bưu kiện và hậu cần đã tạo ra 49% tổng doanh thu trong 3 quý đầu năm 2021 (tăng 57,1% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 905,6 triệu Eur), trong khi đó bộ phận kinh doanh thư tín giảm 48,3% về khối lượng thư, tuy nhiên, doanh thu tăng 1,1% đạt 893,4 triệu Eur. Bộ phận kinh doanh ngân hàng và bán lẻ cũng báo cáo doanh thu tăng 6,7% đạt 48,8 triệu Eur.

Lợi nhuận trong 3 quý đầu năm 2021 theo đó cũng được cải thiện đạt 110,5 triệu Eur trong 3 quý đầu năm 2021 và tăng so với mức 64,5 triệu Eur của năm 2020. Thu nhập tăng do sự tăng doanh thu vượt trội ở tất cả các thị trường kinh doanh của toàn Tập đoàn Bưu chính Áo. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu bằng 1,57 Eur trong kỳ báo cáo hiện tại so với 1,03 Eur trong năm 2020. Ngoài các tác động tiêu cực của Covid-19, dự kiến doanh thu kỷ lục của các năm trước sẽ lại đạt được trong quý 4 năm nay của Bưu chính Áo. Mục tiêu của công ty là liên tục tăng cường năng lực mạng lưới, nâng cao hiệu suất kinh doanh một cách bền vững. Ông Georg Polzl kết luận “chúng tôi sẽ trang bị đầy đủ để quản lý và vận hành mạng vận chuyển hậu cần mở rộng và chuẩn bị tổ chức khai thác tốt lưu lượng trong quý 4 để đảm bảo đáp ứng nhu cầu dịch vụ bưu kiện và hậu cần thường tăng nhanh vào quý 4 hàng năm”.