Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Lâm Đồng triển khai kế hoạch năm 2022

Sáng ngày 22/01/2022, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2022.


Bưu điện tỉnh Lâm Đồng nhận Cờ thi đua Bộ Thông tin và Truyền thông

Năm 2021, vượt trên những khó khăn thách thức của dịch bệnh Covid-19, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao với tổng doanh thu đạt 284 tỷ đồng, bằng 104% so với kế hoạch; doanh thu tính lương đạt 128,2 tỷ đồng, bằng 96% kế hoạch; chênh lệch thu chi đạt 5,1 tỷ, bằng 109% kế hoạch Tổng công ty giao.


Vinh danh 10 gương mặt tiêu biểu của Bưu điện tỉnh

Với thành tích đã đạt được, năm 2021 Bưu điện tỉnh được tặng thưởng Cờ thi đua Bộ Thông tin và Truyền thông, Bằng khen Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Ngoài ra nhiều tập thể, cá nhân các đơn vị trực thuộc của Bưu điện tỉnh đã được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua Bộ Thông tin và Truyền thông, Bằng khen Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông, Bằng khen UBND tỉnh, Giấy khen của Tổng công ty, Công đoàn Tổng công ty.


Trao các phần thưởng giá trị cho 3 Bưu tá xuất sắc năm 2021

Tại hội nghị, Bưu điện tỉnh đã thực hiện trao thưởng và vinh danh 10 Gương mặt tiêu biểu năm 2021, vinh danh 03 Bưu tá xuất sắc năm 2021, tôn vinh Bạn đồng hành & các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong các phong trào thi đua tại Bưu điện tỉnh.

Hội nghị đã xây dựng mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2022; trong đó nhiệm vụ chính trị là phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu doanh thu 332,2 tỷ, doanh thu tính lương đạt 145,9 tỷ, đảm bảo việc làm và gia tăng thu nhập, đời sống cho người lao động.