Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Khối cơ quan Tổng công ty triển khai kế hoạch năm 2022

Năm 2022, toàn thể lãnh đạo các cấp, người lao động trong Tổng công ty và cơ quan Tổng công ty sẽ cùng đồng lòng, vượt khó khăn, chấp nhận thử thách, quyết tâm thay đổi để hướng tới sự đột phá, phát triển bền vững. Đây là chỉ đạo của Tổng giám đốc Chu Quang Hào tại Hội nghị triển khai Kế hoạch năm 2022 của Khối cơ quan Tổng công ty vừa diễn ra chiều 26/1/2021.


Theo Tổng giám đốc Chu Quang Hào, những thành tích của Bưu điện Việt Nam trong năm 2021
có sự đóng góp không nhỏ của CBCNV-LĐ Khối cơ quan Tổng công ty

Năm 2021, vượt qua khó khăn từ đại dịch Covid-19, Tổng công ty đã hoàn thành thắng lợi mục tiêu kép: vừa chống dịch an toàn, vừa phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo ổn định thu nhập việc làm cho người lao động trong bối cảnh dịch bệnh; tạo nền tảng căn bản để tổ chức triển khai kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Tổng công ty. Tổng doanh thu năm 2021 dự kiến đạt 29.211 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 791 tỷ đồng.

Để có được những kết quả này là nhờ sự đoàn kết, quyết tâm, dũng cảm vượt khó, nỗ lực cống hiến của toàn bộ CBCNV-LĐ trên toàn mạng lưới, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của CBCNV Khối cơ quan - với vai trò là cơ quan đầu não, chỉ đạo, điều hành cũng như theo sát hỗ trợ, dẫn dắt hoạt động mạng lưới.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng giám đốc Chu Quang Hào cho biết, với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, quyết liệt hành động, khát vọng phát triển. Vì sự nghiệp chung, mục tiêu chung, vì sứ mệnh cao cả. Toàn thể Lãnh đạo các cấp, người lao động trong Tổng công ty và Cơ quan Tổng công ty sẽ cùng đồng lòng, vượt khó khăn, chấp nhận thử thách, quyết tâm thay đổi để hướng tới sự phát triển đột phá, bền vững của Bưu điện Việt Nam.

Chỉ rõ 6 mục tiêu và 23 nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty trong năm 2022 nhằm đạt mức doanh thu gần 33.400 tỷ đồng, Tổng giám đốc khẳng định Lãnh đạo Tổng công ty sẽ tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ lớn, trọng tâm Bộ Thông tin và Truyền thông giao. Đồng thời điều hành theo mục tiêu chiến lược, dẫn dắt các nhiệm vụ đổi mới, sáng tạo, cải tiến. Đối với Trưởng các Ban chức năng/Trung tâm khối cơ quan sẽ tăng cường vai trò tham mưu trong lĩnh vực được phân công, thể hiện đúng vai trò, trách nhiệm người đứng đầu một lĩnh vực của Tổng công ty, đổi mới, tiên phong, sáng tạo trong công việc. Trưởng các Ban chức năng, Trung tâm cũng chịu trách nhiệm điều hành các nhiệm vụ, công việc theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; luôn sâu sát, đồng hành, giải quyết thấu đáo, đến tận cùng các vướng mắc, đề xuất, ý kiến của đơn vị trên tinh thần tháo gỡ, thúc đẩy hoạt động của đơn vị.

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc cũng yêu cầu Trưởng phòng, phó phòng cần thể hiện vai trò tham mưu sâu của lĩnh vực được giao phụ trách, mỗi CBCNV là chuyên gia trong lĩnh vực được giao nhiệm vụ. Chủ động nghiên cứu, tìm hiểu và tham mưu sâu các giải pháp, cách thức triển khai công việc trọng lĩnh vực được phân công. Đồng thời phát huy vai trò đầu mối, quán xuyến, dẫn dắt hoạt động của bộ phận được giao phụ trách, lam tỏa được tinh thần làm việc, chia sẻ, cùng tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong nội bộ và giữa các bộ phận. Tổng giám đốc cũng yêu cầu các chuyên viên cần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm triển khai nhiệm vụ được phân công. Tích cực tham mưu ý kiến trong quá trình triển khai nhiệm vụ để  đóng góp vào giải pháp thực hiện nhiệm vụ chung của phòng, Ban, Tổng công ty. Thường xuyên rèn luyện, đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ.


Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Hải Thanh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Hải Thanh khẳng định năm 2022 nhiệm vụ và khối lượng công việc của Tổng công ty rất nặng nề trong khi đó thách thức cũng không ít. Bưu điện Việt Nam sẽ phải triển khai thành công 5 trụ cột kinh doanh: Bưu chính chuyển phát, Tài chính bưu chính, Phân phối bán lẻ, Logistics và Dịch vụ số. Ngay từ những ngày đầu năm 2022, toàn Tổng công ty sẽ triển khai các giải pháp đột phá trong đó chú trọng đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, triển khai hiệu quả các dự án, đề án lớn, tạo đà phát triển cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch Nguyễn Hải Thanh khẳng định, các chỉ tiêu do Bộ Thông tin và Truyền thông giao cho Tổng công ty ở mức cao sẽ tạo cho Bưu điện Việt Nam những áp lực cần thiết để toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động quyết tâm triển khai các cách làm mới. Khó khăn và áp lực sẽ tôi luyện để mỗi người Bưu điện nỗ lực không ngừng, tạo nên sức mạnh để chinh phục những đỉnh cao, gặt hái những thành quả trên các lĩnh vực. Qua đó góp phần đưa Bưu điện Việt Nam hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Lãnh đạo Tổng công ty khen thưởng các tập thể cá nhân xuất sắc năm 2021 

Cũng tại Hội nghị, Khối cơ quan Tổng công ty đã tổ chức chương trình khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2021.