Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Phát động chương trình thi đua “Gieo ý tưởng, gặt thành công”

Nhằm thúc đẩy tinh thần thi đua đổi mới sáng tạo, đóng góp ý tưởng, giải pháp cải tiến cho sự phát triển chung của Dịch vụ Bưu chính chuyển phát, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức phát động chương trình thi đua “Gieo ý tưởng, gặt thành công”.

Năm 2022 tiếp tục là năm đặt nền tảng trong việc triển khai các định hướng, trụ cột kinh doanh để đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2021-2025 và Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030 của Tổng công ty, giữ vững và nâng tầm vị trí số 1 của Bưu điện Việt Nam trong thị trường Bưu chính.

Với mục tiêu liên tục cải tiến hoạt động tổ chức sản xuất trên cơ sở ghi nhận những ý kiến đóng góp, phán ảnh những vướng mắc và các giải pháp hay từ tất cả các bộ phận, cá nhân trên toàn mạng lưới, Tổng công ty triển khai chương trình thi đua dành cho tất cả các Bưu điện tỉnh/thành phố, Bưu điện huyện/trung tâm và toàn thể người lao động đang làm việc tại Bưu điện trên toàn quốc.

Theo đó, các đơn vị và cá nhân có thể đóng góp ý kiến, phản ánh các vướng mắc phát sinh trong suốt quá trình thực hiện công việc cũng như những giải pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả làm việc theo form đăng ký tại đây.

Tổng công ty sẽ thực hiện tổng hợp các ý kiến, đề xuất, từ các cá nhân, đơn vị theo tháng và quý để tháo gỡ, xử lý các vấn đề hoặc áp dụng các giải pháp để nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất kinh doanh cũng như trao thưởng cho những đóng góp mang lại hiệu quả tốt.

Mức thưởng cụ thể như sau:

- Giải “Cá nhân có ý kiến chất lượng”: tối đa 50 giải/quý, mỗi giải trị giá 1 triệu/người/quý.

- Giải “Bưu điện huyện có nhiều ý kiến chất lượng” cho 20 bưu điện huyện/trung tâm có nhiều cá nhân đóng góp giải pháp, ý tưởng giá trị: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng/BĐH/quý.

- Giải “Bưu điện tỉnh có nhiều ý kiến chất lượng” cho 5 Bưu điện tỉnh/thành phố có nhiều giải pháp, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng/tỉnh/quý.

Các giải thưởng dành cho cá nhân, tập thể được xét trên 02 tiêu chí: Số lượng ý kiến tham gia đóng góp và Chất lượng các ý kiến thông qua kết quả ứng dụng từ thực tế.

Chương trình được triển khai từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Thông qua chương trình thi đua “Gieo ý tưởng, gặt thành công”, Tổng công ty rất mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp ý kiến từ các đơn vị, người lao động trên toàn mạng lưới, chúng ta cùng nhau liên tục cải tiến để giữ vững và nâng tầm vị thế số 1 của Bưu điện Việt Nam trên thị trường Bưu chính.