Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Cổng thông tin ý tưởng sáng tạo Thanh niên Bưu điện Việt Nam chính thức đi vào hoạt động

Ngày 25/03/2022, tại Lễ mitting Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022) và Hội nghị Đối thoại , Đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã chính thức ra mắt Cổng thông tin ý tưởng sáng tạo Thanh niên Bưu điện Việt Nam tại địa chỉ sangtaotre.vietnampost.vn


Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Cổng thông tin ý tưởng sáng tạo Thanh niên Bưu điện Việt Nam

Tích cực trong thực hiện xung kích, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất hiệu quả doanh nghiệp luôn được Đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chú trọng, đã có rất nhiều công trình, phần việc thanh niên được triển khai đóng góp cho sự phát triển chung cho hành trình chuyển đổi số của Tổng công ty. Hàng năm đã có hơn 2.000 sáng kiến thuộc các lĩnh vực đã được Hội đồng sáng kiến của Tổng công ty công nhận, trong đó có hơn 1.200 sáng kiến đến từ đoàn viên thanh niên trên toàn mạng lưới có thể kể đến như Sáng kiến “Xây dựng phương án triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”, “Kinh doanh dịch vụ hàng tiêu dùng trong giai đoạn mới” hay “Giải pháp ứng dụng Cơ sở Dữ liệu Địa chỉ số, Bản đồ số vào các ứng dụng Công nghệ thông tin nội bộ của Tổng công ty”,...

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, Cổng thông tin “Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Bưu điện Việt Nam” ra đời với mục đích thu thập, tìm kiếm các ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo của tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam trên mọi lĩnh vực, góp phần thúc đẩy tinh thần xung kích, sức sáng tạo, thi đua đảm nhận những khâu khó, việc mới trong các công trình, phần việc của mỗi đoàn viên thanh niên.

Để thực hiện đăng ký các ý tưởng sáng tạo, đoàn viên thanh niên truy cập vào địa chỉ sangtaotre.vietnampost.vn, click “Đăng ký ý tưởng” sau đó nhập các trường thông tin cần thiết, đặc biệt là nội dung ý tưởng sáng tạo. Đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tổng hợp các ý tưởng, sáng kiến, các mô hình, cách làm hay, sáng tạo theo định kỳ hàng tháng, quý và đề xuất Lãnh đạo chuyên môn công nhận, áp dụng vào các hoạt động của Tổng công ty.


Giao diện Cổng thông tin ý tưởng sáng tạo tại địa chỉ sangtaotre.vietnampost.vn

Ngoài ra, cổng thông tin sẽ liên tục cập nhật các tin tức về hoạt động sáng tạo của tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam, thống kê các ý tưởng sáng kiến của đoàn viên thanh niên các Bưu điện tỉnh thành phố cũng như vinh danh các đơn vị có nhiều ý tưởng, sáng kiến, các cách làm hay, nổi bật.

Bên cạnh đó, Đoàn Tổng công ty cũng phát động các phong trào thi đua đăng ký các ý tưởng sáng tạo và đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều ý tưởng, sáng kiến đóng góp cho các lĩnh vực của Tổng công ty.

Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Thanh niên Bưu điện Việt Nam sẽ là “cầu nối” giúp tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam đến với những thành công, làm chủ khoa học, kỹ thuật ứng dụng vào trong các nhiệm vụ công tác và đời sống. Đồng thời, góp phần lan tỏa và nhân rộng những mô hình sáng tạo, những sáng kiến của  tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” và đóng góp vào cuộc cách mạng chuyển đổi số, phát triển toàn diện, bền vững của Tổng công ty trong giai đoạn tiếp theo.