Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tin tức

none

Sao gửi Quyết định số 36/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phát hành bộ tem "Năm du lịch quốc qia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc"

Ngày 06/02/2017, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 345/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 36/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày...

Sao gửi Quyết định số 1760/QĐ-BTTTT về việc phát hành bộ tem bưu chính "Đờn ca tài tử - Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại"

Ngày 13/10/2016, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 4162/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1760/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông...

Sao gửi Quyết định số 1665/QĐ-BTTTT về việc phát hành bộ tem bưu chính "Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG 5-2016)

Ngày 26/09/2016, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3880/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1665/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông...

Sao gửi Quyết định số 1528/QĐ-BTTTT về việc phát hành bộ tem bưu chính "Rái cá"

Ngày 06/09/2016, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3549/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1528/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông...

Sao gửi Quyết định số 1344/QĐ-BTTTT về việc phát hành bộ tem bưu chính "Tem phát hành chung Việt Nam - Thái Lan"

Ngày 04/08/2016, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3092/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1344/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông...

Sao gửi Quyết định số 1081/QĐ-BTTTT về việc phát hành bộ tem bưu chính "Tem phát hành chung Việt Nam - Bồ Đào Nha"

Ngày 28/06/2016, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 2474/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1081/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông...

Sao gửi Quyết định số 2118/QĐ-BTTTT về việc phát hành bộ tem bưu chính "Tết Bính Thân"

Ngày 01/12/2015, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 4075/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 2118/QĐ-BTTTT của Bộ...