Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tin tức

none

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem: “Ẩm thực Việt Nam”

Ngày 05/01/2022, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 11/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 2033/QĐ-BTTTT ngày 24/12/2021 về việc phát hành bộ...

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem: “Tết Nhâm Dần”

Ngày 01/12/2021, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 5315/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1891/QĐ-BTTTT ngày 29/11/2021 về việc phát hành...

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem: “Công viên Địa chất Toàn cầu”

Ngày 29/10/2021, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 4738/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1668/QĐ-BTTTT ngày 22/10/2021 về việc phát hành...

Sao gửi Quyết định về việc phát hành 02 bộ tem: “Kỷ niệm 100 năm sinh nhạc sỹ Lưu Hữu Phước (1921-1989)” và “Kỷ niệm 100 năm sinh Đô đốc Giáp Văn Cương (1921-1990)”

Ngày 13/09/2021, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 4003/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1396/QĐ-BTTTT, ngày 09/9/2021 về việc phát hành...

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem: “An toàn giao thông đường bộ (bộ 2)”

Ngày 06/09/2021, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3858/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1341/QĐ-BTTTT ngày 31/08/2021 về việc phát hành...

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem: “Gà bản địa Việt Nam”

Ngày 25/08/2021, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3729/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1255/QĐ-BTTTT ngày 20/08/2021 về việc phát hành...

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem: “Bảo vật quốc gia Việt Nam (bộ 2): Đồ vàng”

Ngày 29/07/2021, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3257/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1101/QĐ-BTTTT ngày 28/07/2021 về việc phát hành...

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem bưu chính “Truyền thuyết Mai An Tiêm (Sự tích Quả dưa hấu)”

Ngày 04/06/2021, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 2213/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 752/QĐ-BTTTT ngày 01/06/2021 về việc phát hành...

Sao gửi Quyết định phát hành bộ tem “Kỷ niệm 100 năm sinh nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (1921-1998)” và "Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh"

Ngày 18/05/2021, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 1857/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 628/QĐ-BTTTT, ngày 10/5/2021 về việc phát hành...

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem: “Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh”

Ngày 14/05/2021, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản về việc sao gửi Quyết định số 650/QĐ-BTTTT ngày 29/04/2021 về việc phát hành bộ tem bưu chính...

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem bưu chính “Chung sống an toàn với đại dịch COVID-19”

Ngày 05/05/2021, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 1616/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 554/QĐ-BTTTT ngày 29/04/2021 về việc phát hành...

Quy định về quản lý và cung cấp dịch vụ tem bưu chính cá nhân

Ngày 14/01/2021, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành Quyết định số 31/QĐ-BĐVN về việc Quy định quản lý và cung cấp dịch vụ tem bưu chính cá nhân.

Quy định về quản lý, khai thác sử dụng mẫu thiết kế tem bưu chính Việt Nam

Ngày 06/01/2021, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành Quyết định số 10/QĐ-BĐVN về việc ban hành Quy định quản lý, khai thác sử dụng mẫu thiết kế tem bưu...

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem bưu chính “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII”

Ngày 18/01/2021, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 231/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 43/QĐ-BTTTT ngày 15/01/2021 về việc phát hành bộ...

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem bưu chính “Tết Tân Sửu” và bộ tem "Lút-vích van Bet-thô-ven (1770-1827)"

Ngày 17/12/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 5914/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 2204/QĐ-BTTTT ngày 10/12/2020 về việc phát hành...

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem bưu chính “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại” và “Tem phát hành chung Việt Nam - Cuba”

Ngày 09/12/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 5770/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 2144/QĐ-BTTTT ngày 04/12/2020 về việc phát hành...

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem bưu chính “Chim bói cá”

Ngày 19/11/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 5408/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1958/QĐ-BTTTT ngày 13/11/2020 về việc phát hành...

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem bưu chính “Ẩm thực Việt Nam”

Ngày 13/9/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 4419/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1719/QĐ-BTTTT ngày 09/10/2020 về việc phát hành...

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 100 năm sinh Tố Hữu (1920-2002)”

Ngày 30/9/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 4184/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1643/QĐ-BTTTT ngày 29/9/2020 về việc phát hành bộ...

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem bưu chính “An toàn giao thông đường bộ (bộ 1)”

Ngày 08/9/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3889/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1515/QĐ-BTTTT ngày 04/9/2020 về việc phát hành bộ...