Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tin tức

none

Quy định về quản lý và cung cấp dịch vụ tem bưu chính cá nhân

Ngày 14/01/2021, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành Quyết định số 31/QĐ-BĐVN về việc Quy định quản lý và cung cấp dịch vụ tem bưu chính cá nhân.

Quy định về quản lý, khai thác sử dụng mẫu thiết kế tem bưu chính Việt Nam

Ngày 06/01/2021, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành Quyết định số 10/QĐ-BĐVN về việc ban hành Quy định quản lý, khai thác sử dụng mẫu thiết kế tem bưu...

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem bưu chính “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII”

Ngày 18/01/2021, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 231/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 43/QĐ-BTTTT ngày 15/01/2021 về việc phát hành bộ...

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem bưu chính “Tết Tân Sửu” và bộ tem "Lút-vích van Bet-thô-ven (1770-1827)"

Ngày 17/12/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 5914/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 2204/QĐ-BTTTT ngày 10/12/2020 về việc phát hành...

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem bưu chính “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại” và “Tem phát hành chung Việt Nam - Cuba”

Ngày 09/12/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 5770/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 2144/QĐ-BTTTT ngày 04/12/2020 về việc phát hành...

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem bưu chính “Chim bói cá”

Ngày 19/11/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 5408/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1958/QĐ-BTTTT ngày 13/11/2020 về việc phát hành...

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem bưu chính “Ẩm thực Việt Nam”

Ngày 13/9/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 4419/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1719/QĐ-BTTTT ngày 09/10/2020 về việc phát hành...

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 100 năm sinh Tố Hữu (1920-2002)”

Ngày 30/9/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 4184/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1643/QĐ-BTTTT ngày 29/9/2020 về việc phát hành bộ...

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem bưu chính “An toàn giao thông đường bộ (bộ 1)”

Ngày 08/9/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3889/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1515/QĐ-BTTTT ngày 04/9/2020 về việc phát hành bộ...

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem bưu chính “Hội họa Việt Nam: Phố cổ Hà Nội”

Ngày 04/9/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3828/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1488/QĐ-BTTTT ngày 28/8/2020 về việc phát hành bộ...

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem bưu chính “Biển, đảo Việt Nam (bộ 2): Tàu cảnh sát biển Việt Nam”

Ngày 31/8/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3772/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1446/QĐ-BTTTT ngày 21/8/2020 về việc phát hành bộ...

Sao gửi Quyết định về việc phát hành các bộ tem bưu chính "Công an Nhân dân" và “Văn hóa Óc Eo”

Ngày 21/8/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3671/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1420/QĐ-BTTTT ngày 19/8/2020 về việc phát hành bộ...

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem “Chiến thắng Bạch Đằng (1288)”

Ngày 14/7/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3001/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1166/QĐ-BTTTT ngày 14/7/2020 về việc phát hành bộ...

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem “Kỷ niệm 150 năm sinh V.I. Lê-nin (1870-1924)”

Ngày 20/4/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 1709/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 699/QĐ-BTTTT ngày 17/4/2020 về việc phát hành bộ...

Sao gửi các Quyết định về việc phát hành bộ tem bưu chính “Trang phục dân tộc” và “Cá sông Mê Kông”

Ngày 31/7/2019, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3270/BĐVN-TBC về việc sao gửi các Quyết định số 1054 /QĐ-BTTTT ngày 09/7/2019 về việc phát...

Sao gửi Quyết định số 1028/QĐ-BTTTT ngày 05/7/2019 về việc phát hành bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 50 năm lần đầu tiên con người đặt chân lên mặt trăng (1969-2019)”

Ngày 17/7/2019, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3063/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1028/QĐ-BTTTT ngày 05/7/2019 về việc phát hành bộ...

Sao gửi Quyết định số 997/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2019 về việc phát hành bộ tem bưu chính “Cầu dây văng Việt Nam”

Ngày 3/7/2019, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 2792/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 997/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2019 về việc phát hành bộ...