Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tin tức

none

Sao gửi Quyết định số 1665/QĐ-BTTTT về việc phát hành bộ tem bưu chính "Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG 5-2016)

Ngày 26/09/2016, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3880/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1665/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông...

Sao gửi Quyết định số 1528/QĐ-BTTTT về việc phát hành bộ tem bưu chính "Rái cá"

Ngày 06/09/2016, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3549/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1528/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông...

Sao gửi Quyết định số 1344/QĐ-BTTTT về việc phát hành bộ tem bưu chính "Tem phát hành chung Việt Nam - Thái Lan"

Ngày 04/08/2016, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3092/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1344/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông...

Sao gửi Quyết định số 1081/QĐ-BTTTT về việc phát hành bộ tem bưu chính "Tem phát hành chung Việt Nam - Bồ Đào Nha"

Ngày 28/06/2016, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 2474/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1081/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông...

Sao gửi Quyết định số 2118/QĐ-BTTTT về việc phát hành bộ tem bưu chính "Tết Bính Thân"

Ngày 01/12/2015, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 4075/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 2118/QĐ-BTTTT của Bộ...

Sao gửi Quyết định số 1683/QĐ-BTTTT về việc phát hành bộ tem bưu chính " Việt Nam chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu"

Ngày 13/10/2015, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3406/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1683/QĐ-BTTTT của Bộ...

Sao gửi Quyết định số 1738/QĐ-BTTTT về việc phát hành bộ tem bưu chính "Côn trùng cánh cứng"

Ngày 22/10/2015, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 299/BĐVN-TBC sao gửi Quyết định số 1738/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin...

Sao gửi Quyết định số 1332/QĐ-BTTTT về việc phát hành bộ tem bưu chính "Kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành Bưu điện (1945-2015)"

Ngày 15/8/2015, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 2649/BĐVN-TBC sao gửi Quyết đinh số 1332/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin...

Sao gửi Quyết định số 99/QĐ-BTTTT về việc phát hành bộ tem bưu chính

Ngày 26/01/2015, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 299/BĐVN-TBC sao gửi Quyết định số 99/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin...

Sao gửi Quyết định số 1779/QĐ-BTTTT về việc phát hành bộ tem bưu chính

Ngày 05/12/2014, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3769/BĐVN-TBC sao gửi Quyết định số 1779/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin...

Sao gửi Quyết định số 1370/QĐ-BTTTT về việc phát hành bộ tem bưu chính

Ngày 30/9/2014, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 2914/BĐVN-TBC sao gửi Quyết định số 1370/QĐ-BTTTT ngày 25/9/2014...

Sao gửi Quyết định số 1140/QĐ-BTTTT về việc phát hành bộ tem bưu chính

Ngày 12/8/2014, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 2429/BĐVN-TBC sao gửi Quyết định số 1140/QĐ-BTTTT ngày 8/8/2014...

Quyết định số 925/QĐ-BTTTT về việc phát hành bộ tem bưu chính "Kiến trúc, phong cảnh Việt Nam (bộ 2)"

Ngày 01/7/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định số 925/QĐ-BTTTT Về việc phát hành bộ...

Quyết định phát hành bộ tem "Ca trù - Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp"

Ngày 30/5/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định số 728/QĐ-BTTTT Về việc phát hành bộ...

Quyết định Về việc ban hành Thể lệ cuộc thi thiết kế mẫu tem bưu chính

Ngày 14/03/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định số 145/QĐ-BĐVN Về việc ban hành Thể lệ cuộc...