Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tin tức

none

Danh sách các mẫu tem hết thời hạn phát hành từ ngày 30/6/ và 31/12 năm 2016

Dưới đây là danh sách các mẫu tem hết thời hạn phát hành từ ngày 30/6/ và 31/12 năm 2016

Tem hết thời hạn cung ứng từ 30/06/2014

Đến ngày 30/06/2014, có 08 bộ tem dưới đây hết thời hạn cung ứng:

Tem hết thời hạn phát hành từ ngày 30/6/2013

Căn cứ Luật Bưu chính và các quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý tem Bưu chính; căn cứ...

Thông báo: Tem hết thời hạn phát hành 30/6/2012

Thực hiện các Quyết định phát hành tem của Bộ Thông tin và Truyền thông, đến ngày 30/6/2012 các bộ tem Bưu...