Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tin tức

none

Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ngày 27/4/2017, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có văn bản số 453-CV/TGĐUK về việc tuyên truyền ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ...

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Tổng công ty

Ngày 20/4/2017, tại Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, các đại biểu đã nghe và thảo luận nội dung Báo cáo tổng kết,...

Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sơ kết công tác quý I/2017

Sáng 20/4/2017, Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Chín, nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm đánh giá công tác quý I/2017,...

Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Sáng ngày 11/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (11/4/2007 – 11/4/2017). Đến dự và chỉ...

Đảng bộ Bưu điện TP. Hồ Chí Minh tổ chức học tập tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh

Ngày 22/3/2017, Đảng bộ ủy Bưu điện TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí...

Đảng bộ Bưu điện TP. Hồ Chí Minh triển khai công tác năm 2017

Ngày 17/3/2017, Đảng bộ Bưu điện TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2016, triển khai công tác năm 2017 và Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ...

Đảng bộ Công ty Datapost triển khai nhiệm vụ năm 2017

Ngày 15/3/2017, Đảng bộ Công ty Datapost tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Hải Thanh, Phó Bí thư...

Đảng bộ Tổng công ty triển khai nhiệm vụ năm 2017

Ngày 21/01/2017 tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ tám, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự Hội nghị có các đồng...

Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII

Ngày 19/01/2017, Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp...

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày 30/10/2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng...

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 17 tháng 10 năm 2016 tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự Hội nghị có...

Bưu điện TP Hải Phòng tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII

Ngày 27/8/2016, Đảng ủy Bưu điện TP Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại...

Bưu điện Việt Nam tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Ngày 01/9/2016, Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối...

Đảng bộ Bưu điện tỉnh Thanh Hóa tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Ngày 30/7/2016, Đảng bộ Bưu điện tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng cho cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ Bưu điện TP. Hồ Chí Minh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ XII của Đảng

Sáng 29/7/2016, Đảng bộ Bưu điện TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho cán bộ,...

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 26/7/2016, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự Hội nghị có các đồng chí...

Đảng ủy Bưu điện TP Cần Thơ tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Ngày 24/07/2016, Đảng ủy Bưu điện TP Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII...

Chủ động hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 07/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II về...

Bưu điện Nghệ An nhận danh hiệu tập thể tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Tối 16/5/2016, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu...

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII

Ngày 10/5/2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 133-KH/ĐUTCT về tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII...