Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tin tức

none

6 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Trung tâm Khai thác Bưu chính quốc tế miền Bắc

Là Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công ty vận chuyển và Kho vận Bưu điện Chi bộ Trung tâm khai thác Bưu chính quốc tế miền Bắc hiện có tổng số 10 đảng viên chính...

Hội nghị thông báo nhanh Kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng; học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 19/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng; học tập, quán...

Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

Theo Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 04/10 đến ngày 07/10/2021 đã thành...

Đảng ủy Tổng công ty lãnh đạo, chỉ đạo Bưu điện Việt Nam vững vàng vượt qua đại dịch, hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm quan trọng 9 tháng đầu năm 2021

Đó là khẳng định của Lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tại Hội nghị sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021 được...

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng

Ngày 5/10/2021, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Công văn số 300-CV/KTĐUK về việc tuyên truyền 73 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm...

Bắc Ninh: Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở

Ngày 5/10, đồng chí Nguyễn Hải Yến, Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự sinh hoạt tại Chi bộ Văn phòng (Đảng bộ Bưu điện tỉnh Bắc Ninh). Cùng dự có lãnh đạo Ban Tuyên...

Bài dự thi Giải Búa liền vàng 2021: Vai trò của tổ chức Công đoàn với công tác xây dựng Đảng - Phát triển đảng viên tại Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện

Cùng với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra hàng năm, trong những năm qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Vận chuyển và...

Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 01/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị với chuyên...

Hướng dẫn Tuyên truyền Kết luận Hội nghị lần thứ Ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 17/9/2021, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành văn bản số 04-HD/BTGĐUK hướng dẫn Tuyên truyền Kết luận Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành trung...

Bài dự thi Giải Búa liềm vàng 2021: Sợi chỉ đỏ trong công cuộc chuyển đổi số của Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Bưu điện

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, từ đó, tạo ra sức bật mới trong sự đổi mới toàn diện của Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và đổi...

Bài dự thi Giải Búa liềm vàng 2021: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của đơn vị cũng như sức khỏe, đời sống người lao động. Thời gian qua, các...

Bài dự thi Búa liềm vàng: Chi bộ Ban Tổ chức Lao động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị”

Trong những năm qua, Chi bộ Ban Tổ chức Lao động luôn triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà...

Bài dự thi Búa liềm vàng: Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện chủ động duy trì hoạt động an toàn, bảo đảm thực hiện “Mục tiêu kép”...

Phát huy truyền thống đại đoàn kết, huy động sức mạnh của toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 16/8/2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Mặt...

Kế hoạch số 58-KH/BTGTW thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong...

Bài dự thi Búa liềm vàng: Nâng cao công tác phát triển đảng viên tại Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng....

Triển khai Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về Chỉ thị 05-CT/TW

Ngày 09/9/2021, Đảng ủy Tổng công ty ban hành Kế hoạch số 312-KH/ĐUTCT về học tập và triển khai Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và...

Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐUK về "Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới"

Ngày 31/8/2021, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối...