Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tin tức

none

Đảng bộ Tổng công ty triển khai nhiệm vụ năm 2017

Ngày 21/01/2017 tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ tám, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự Hội nghị có các đồng...

Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII

Ngày 19/01/2017, Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp...

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày 30/10/2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng...

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 17 tháng 10 năm 2016 tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự Hội nghị có...

Bưu điện TP Hải Phòng tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII

Ngày 27/8/2016, Đảng ủy Bưu điện TP Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại...

Bưu điện Việt Nam tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Ngày 01/9/2016, Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối...

Đảng bộ Bưu điện tỉnh Thanh Hóa tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Ngày 30/7/2016, Đảng bộ Bưu điện tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng cho cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ Bưu điện TP. Hồ Chí Minh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ XII của Đảng

Sáng 29/7/2016, Đảng bộ Bưu điện TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho cán bộ,...

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 26/7/2016, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự Hội nghị có các đồng chí...

Đảng ủy Bưu điện TP Cần Thơ tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Ngày 24/07/2016, Đảng ủy Bưu điện TP Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII...

Chủ động hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 07/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II về...

Bưu điện Nghệ An nhận danh hiệu tập thể tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Tối 16/5/2016, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu...

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII

Ngày 10/5/2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 133-KH/ĐUTCT về tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII...

Tuyên dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày 11/5/2016, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc...

Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày 28/4/2016 tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ năm, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự hội nghị có các đồng chí...

Cụm 6 Đảng ủy trong Khối Doanh nghiệp Hải Phòng giao ban quý I

Ngày 25/3/2016, tại Bưu điện TP Hải Phòng, Cụm 6 Đảng ủy Khối doanh nghiệp gồm 16 cấp ủy cơ sở trong đó có Đảng ủy Bưu điện...

Những nội dung cơ bản, cốt lõi của Đại hội XII

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo trung ương về việc tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngày...

Đẩy mạnh hợp tác giữa các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ngày 01/3/2016, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có văn bản số 153/CV/ĐUK gửi các đảng ủy trực thuộc về việc tiếp tục đẩy mạnh hợp...

Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2016

Ngày 29/02/2016 tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng...