Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tin tức

none

Kết quả kiểm tra dịch vụ Bưu chính công ích năm 2020

Ngày 30/10/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ban hành văn bản số 5027/BĐVN-QLCL về Kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích năm 2020.

Thông báo tình hình đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ bưu chính quốc tế Quý II/2019

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trân trọng thông báo với Quý khách hàng kết quả thực hiện chỉ tiêu chất lượng chuyển phát bưu gửi quốc tế của Tổng công ty.

Thông báo tình hình đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ bưu chính quốc tế Quý I/2019

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trân trọng thông báo với Quý khách hàng kết quả thực hiện chỉ tiêu chất lượng chuyển phát bưu gửi quốc tế của Tổng công ty.

Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ công ích năm 2017

Ngày 09/8/2017, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 30/BC-BĐVN về việc báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ bưu chính công ích năm 2017.

Kết quả kiểm tra thời gian xử lý trong nước đối với thư quốc tế đi, đến năm 2017

Ngày 03/8/2017, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3258/BĐVN-QLCL về việc thông báo kết quả kiểm tra thời gian xử lý trong nước đối với thư quốc...

Kết quả kiểm tra thời gian chuyển phát thư liên tỉnh sử dụng Cộng tác viên tại 12 Bưu điện tỉnh, thành phố năm 2017

Ngày 03/8/2017, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3261/BĐVN-QLCL về việc thông báo kết quả kiểm tra thời gian chuyển phát thư liên tỉnh sử dụng...

Kết quả kiểm tra thời gian chuyển phát thư nội tỉnh sử dụng Cộng tác viên tại 12 Bưu điện tỉnh, thành phố năm 2017

Ngày 21/7/2017, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3012/BĐVN-QLCL về việc thông báo kết quả kiểm tra thời gian chuyển phát thư nội tỉnh sử dụng...

Thông báo chất lượng bưu phẩm ghi số và bưu kiện quốc tế tháng 2/2016

Ngày 21/03/2016, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ra văn bản số 930/BĐVN-QLCL về việc thông báo chất lượng bưu phẩm ghi số và bưu kiện quốc tế chiều đi và đến...

Thông báo chất lượng bưu phẩm ghi số và bưu kiện quốc tế

Ngày 17/3/2016, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ra văn bản số 890/BĐVN-QLCL về việc thông báo chất lượng bưu phẩm ghi số và bưu kiện quốc tế chiều đi và đến...

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng bưu phẩm thường quốc tế tháng 1 và tháng 2/2016

Ngày 11/03/2016, Tổng công ty ra văn bản số 782/BĐVN-QLCL về việc thông báo kết quả kiểm tra chất lượng chuyển phát bưu phẩm thường quốc tế đến Việt Nam trên hệ...