Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tin tức

none

Thông tin bưu gửi không phát được tính đến tháng 5/2020

Ngày 03/7/2020, Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện có ban hành văn bản số 1327/TB-VCKV về việc công khai bưu gửi không phát được.

Thông tin bưu gửi không phát được tính đến tháng 5/2019

Ngày 22/6/2019, Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện đã ban hành văn bản số 1050/TB-VCKV về việc công khai bưu gửi không phát được.

Thông tin bưu gửi không phát được tính đến tháng 5/2018

Ngày 21/8/2018, Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện đã ban hành văn bản số 1261/TB-VCKV về việc công khai bưu gửi không phát được.