Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tin tức

none

Hướng dẫn về dịch vụ Bưu kiện, chỉ tiêu phát

Hướng dẫn về dịch vụ Bưu kiện, chỉ tiêu phát

Thể lệ Thi hành Công ước UPU 2017

Thể lệ Bưu phẩm

Danh sách chiều dài đường thư

Danh sách chiều dài đường thư

Danh mục các dịch vụ bưu phẩm đường bay CN68

Danh mục các dịch vụ bưu phẩm đường bay CN68

Hướng dẫn về dịch vụ Bưu phẩm, chỉ tiêu phát

Hướng dẫn về dịch vụ Bưu phẩm, chỉ tiêu phát

Công ước Bưu chính Thế giới

Công ước Bưu chính Thế giới