Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tin tức

none

Thông tư số 09/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông

Ngày 29/6/2018, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 09/2018/TT-BTTTT Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin...

Quyết định tặng thưởng Bằng khen Bộ TTTT giai đoạn 2016-2017 cho cá nhân

Ngày 11/7/2018. Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1143/QĐ-BTTTT về việc tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng cho 349 cá nhân thuộc Tổng công...

Quyết định tặng Bằng khen Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2016-2017 cho tập thể

Ngày 10/7/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1135/QĐ-BTTTT về việc tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng cho 151 tập thể thuộc Tổng công...

Quyết định tặng Huân chương Lao động hạng ba giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 cho đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 09/4/2018, Chủ tịch nước ban hành quyết định số 559/QĐ-TTg về việc tặng Huân chương Lao động hạng ba cho đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt...

Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 cho các cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 27/3/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 483/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho các cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện...

Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 cho các cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 08 và ngày 18/3/2018, Chủ tịch nước ban hành các Quyết định số 370/QĐ-CTN, 406/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho các cá nhân...

Quyết định Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 cho các cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 21/12/2017 và ngày 22/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định số 2062/QĐ-TTg, 110/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho...

Quyết định tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2017

Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 2118/QĐ-TTg về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 13 tập thể thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt...

Quyết định tặng Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017 cho đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 22/12/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quyết định số 2371/QĐ-BTTTT về việc tặng Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017...

Quyết định tặng Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017 cho đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 22/12/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quyết định số 2373/QĐ-BTTTT về việc tặng Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017...

Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 cho cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 20/12/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 2606/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao đọng hạng nhì cho cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt...

Quyết định tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông" năm 2017

Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông" năm 2017 cho các cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, đã có thành tích đóng góp cho sự...

Quyết định tặng danh hiệu CSTĐ Bộ TTTT giai đoạn 2014-2016

Ngày 06/11/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số 1921/QĐ-BTTTT phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ Thông tin và Truyền thông...

Thông tư 08/2017/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP

Ngày 27/10/2017, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính...

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020

Ngày 18/11/2016 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ký Quyết định số 2020/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào "Ngành...

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên giai đoạn 2015 - 2016

Tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, đã có thành tích xuất...

Nghị định 91/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Ngày 31/7/2017 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Nghị...