Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tin tức

none

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 06/2018

Tặng Giấy khen Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Hướng dẫn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông năm 2018"

Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông" để tặng cho cá nhân có công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thông tin và Truyền...

Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 07 tháng 5 năm 2018, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam