Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tin tức

none

Tặng Giấy khen cho cán bộ công nhân viên nghỉ hưu

Ngày 13/11/2019, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ban hành Quyết định số 192/QĐ-BĐVN-HĐTV về việc tặng Giấy khen cho cán bộ công nhân viên nghỉ hưu.

Quyết định tặng Giấy khen của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho cá nhân về thành tích toàn diện năm 2018

Ngày 07/5/2019, Hội đồng Thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ban hành Quyết định số 77/QĐ-BĐVN-HĐTV về việc tặng Giấy khen về thành tích toàn diện năm...