Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tin tức

none

Khen thưởng thi đua quý II năm 2017

Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc Chương trình thi đua quý II năm 2017

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 06/2017

Tặng Giấy khen Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 05/2017

Tặng Giấy khen Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 04/2017

Tặng Giấy khen Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Khen thưởng thi đua quý I năm 2017

Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc Chương trình thi đua quý I năm 2017

Hướng dẫn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông năm 2017"

Ngày 15/4/2017, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 1416/BĐVN-VP về việc hướng dẫn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thông tin và...

Quyết định công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2016

Ngày 25/3/2017, Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành quyết định số 35/QĐ-BĐVN-HĐTV về việc công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm...

Quyết định công nhận và khen thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2016

Ngày 25/3/2017, Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành quyết định số 34/QĐ-BĐVN-HĐTV về việc công nhận và khen thưởng danh hiệu Lao động...

Quyết định tặng Giấy khen về thành tích toàn diện năm 2016 cho cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 25/3/2017, Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành quyết định số 37/QĐ-BĐVN-HĐTV về việc tặng Giấy khen về thành tích toàn diện năm...

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 03/2017

Tặng Giấy khen Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 01/2017

Tặng Giấy khen Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng khối Cơ quan Tổng công ty năm 2016 cho cá nhân

Hướng dẫn các đơn vị khối Cơ quan Tổng công ty bình xét khen thưởng năm 2016 cho cá nhân

Hướng dẫn đề nghị khen thưởng năm 2016 đối với cá nhân

Hướng dẫn đề nghị khen thưởng năm 2016 đối với cá nhân

Hướng dẫn tổng kết thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2016 đối với tập thể

Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016

Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng khối Cơ quan Tổng công ty năm 2016 cho tập thể

Hướng dẫn tổng kết thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2016 đối với các đơn vị khối Cơ quan Tổng công ty

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 11-12/2016

Tặng Giấy khen Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 10/2016

Tặng Giấy khen Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Khen thưởng Chương trình thi đua quý 3 năm 2016

Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc Chương trình thi đua quý 3 năm 2016

Quyết định tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông" năm 2016

Tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông cho các cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam "Đã có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây...