Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tin tức

none

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị 20 năm BĐ-VHX

Sau 20 năm hình thành và phát triển, hơn 8.000 Bưu điện - Văn hóa xã (BĐ-VHX) trải rộng khắp các vùng miền trên toàn quốc đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ cả về...

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 06/2018

Tặng Giấy khen Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 07 tháng 5 năm 2018, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Quyết định công nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2017

Công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2017 cho các cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Quyết định khen thưởng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2017

Khen thưởng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2017 cho các cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Quyết định công nhận và khen thưởng Danh hiệu Lao động tiến tiến năm 2017

Công nhận và khen thưởng cho các cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đạt Danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2017

Quyết định tặng Giấy khen về thành tích toàn diện năm 2017 cho cá nhân của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Tặng Giấy khen của Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho cắc cá nhân thuộc Tổng công ty đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 04/2018

Tặng Giấy khen Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần và sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam"

Quyết định tặng Huân chương Lao động hạng ba giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 cho đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 09/4/2018, Chủ tịch nước ban hành quyết định số 559/QĐ-TTg về việc tặng Huân chương Lao động hạng ba cho đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt...

Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 cho các cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 27/3/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 483/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho các cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện...

Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 cho các cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 08 và ngày 18/3/2018, Chủ tịch nước ban hành các Quyết định số 370/QĐ-CTN, 406/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho các cá nhân...

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 03/2018

Tặng Giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 02/2018

Tặng Giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Quyết định Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 cho các cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 21/12/2017 và ngày 22/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định số 2062/QĐ-TTg, 110/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho...

Quyết định tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2017

Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 2118/QĐ-TTg về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 13 tập thể thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt...

Quyết định tặng Giấy khen về thành tích toàn diện năm 2017 cho đơn vị thành viên của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Tặng Giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho đơn vị thành viên, đơn vị khối cơ quan Tổng công ty đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 12/2017

Tặng Giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Quyết định tặng Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017 cho đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 22/12/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quyết định số 2371/QĐ-BTTTT về việc tặng Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017...

Quyết định tặng Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017 cho đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 22/12/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quyết định số 2373/QĐ-BTTTT về việc tặng Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017...

Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 cho cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 20/12/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 2606/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao đọng hạng nhì cho cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt...