Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tin tức

none

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 01/9/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1538/QĐ-BTTTT phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.