Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tin tức

none

Chính phủ ban hành Nghị quyết về những giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.

Chính phủ quyết tâm thực hiện thành công, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022....

Ngày Pháp luật Việt Nam 9 tháng 11

Ở nước ta, ngày 9 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật với dấu mốc đây là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946, là bản Hiến pháp của nền dân chủ đầu...

Chuyên gia "hiến kế" phát triển kinh tế - xã hội trong đại dịch COVID-19

Khoảng 80 chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực và các chuyên gia đến từ các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, Quỹ Tiền tệ...

Các đơn vị trực thuộc đóng góp ý kiến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động SXKD của Tổng công ty

Hưởng ứng Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế" do Đảng ủy Tổng công ty phát động, Cổng thông tin...

Vận động các đơn vị trực thuộc hưởng ứng Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”

Hưởng ứng Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp...

Bưu điện Việt Nam đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế

Triển khai công văn số 1968-CV/ĐUK ngày 19/9/2019 của Đảng ủy Khối DNTW về tham gia Cuộc vận động “Doanh nhân, doanh nghiệp đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế,...

Đoàn kết, chung sức, đồng lòng để phát triển KT-XH

Mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư cần phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, cùng cấp ủy đảng và chính quyền vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu...

Doanh nghiệp, doanh nhân tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách kinh tế

Lễ phát động Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế" được tổ chức chiều 3/9/2019 tại Hà Nội...

Thế lệ Cuộc vận động “Doanh nghiệp, Doanh nhân góp ý kiến hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển kinh tế”

Ngày 27/8/2019, Ban Kinh tế Trung ương đã ban hành Thể lệ Cuộc vận động “Doanh nghiệp, Doanh nhân góp ý kiến hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển kinh tế”...