Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Mạng lưới dịch vụ bưu điện

none

Danh sách bưu cục

Mã số: 592800
Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Phù Mỹ
Địa chỉ: Thôn Trà Quang Nam, Thị Trấn Phù Mỹ, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 02563855313)

Mã số: 592830
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Mỹ Chánh
Địa chỉ: Thôn Chánh An, Xã Mỹ Chánh, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 02563759546)

Mã số: 593100
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Bình Dương
Địa chỉ: Thôn Dương Liễu Tây, Thị trấn Bình Dương, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 02563858330)

Mã số: 592820
Bưu cục: Điểm BĐVHX Mỹ Quang
Địa chỉ: Thôn Bình Trị, Xã Mỹ Quang, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 02563855868)

Mã số: 592860
Bưu cục: Điểm BĐVHX Mỹ Thành
Địa chỉ: Thôn Xuân Bình Bắc, Xã Mỹ Thành, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 02563659341)

Mã số: 592861
Bưu cục: Điểm BĐVHX Mỹ Thành 1
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Lợi 1, Xã Mỹ Thành, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 02563859100)

Mã số: 592880
Bưu cục: Điểm BĐVHX Mỹ Thọ
Địa chỉ: Thôn Chánh Trực, Xã Mỹ Thọ, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 02563859604)

Mã số: 592910
Bưu cục: Điểm BĐVHX Mỹ Phong
Địa chỉ: Thôn Văn Trường, Xã Mỹ Phong, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 02563858493)

Mã số: 592900
Bưu cục: Điểm BĐVHX Mỹ An
Địa chỉ: Thôn Chánh Giáo, Xã Mỹ An, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 02563857256)

Mã số: 592930
Bưu cục: Điểm BĐVHX Mỹ Lợi
Địa chỉ: Thôn Phú Ninh Đông, Xã Mỹ Lợi, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 02563858947)

Mã số: 592940
Bưu cục: Điểm BĐVHX Mỹ Thắng
Địa chỉ: Thôn 8 Tây, Xã Mỹ Thắng, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 02563557227)

Mã số: 592950
Bưu cục: Điểm BĐVHX Mỹ Châu
Địa chỉ: Thôn Vạn An, Xã Mỹ Châu, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 02563858434)

Mã số: 592970
Bưu cục: Điểm BĐVHX Mỹ Đức
Địa chỉ: Thôn An Giang, Xã Mỹ Đức, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 02563558295)

Mã số: 593020
Bưu cục: Điểm BĐVHX Mỹ Hòa
Địa chỉ: Thôn An Lạc, Xã Mỹ Hoà, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 02563855010)

Mã số: 592980
Bưu cục: Điểm BĐVHX Mỹ Trinh
Địa chỉ: Thôn Trung Hội, Xã Mỹ Trinh, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 02563776217)

Mã số: 593000
Bưu cục: Điểm BĐVHX Mỹ Lộc
Địa chỉ: Thôn Tân Lộc, Xã Mỹ Lộc, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 02563858494)

Mã số: 593030
Bưu cục: Điểm BĐVHX Mỹ Hiệp
Địa chỉ: Thôn Đại Thuận, Xã Mỹ Hiệp, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 02563856463)

Mã số: 593060
Bưu cục: Điểm BĐVHX Mỹ Tài
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Phú 3, Xã Mỹ Tài, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 02563856015)

Mã số: 593080
Bưu cục: Điểm BĐVHX Mỹ Cát
Địa chỉ: Thôn Trinh Long Khánh, Xã Mỹ Cát, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 02563657174)

Mã số: 593090
Bưu cục: Điểm BĐVHX Mỹ Chánh Tây
Địa chỉ: Thôn Trung Thuận, Xã Mỹ Chánh Tây, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 02563759319)

Mã số: 592810
Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phù Mỹ
Địa chỉ: Thôn Trà Quang Nam, Thị Trấn Phù Mỹ, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 02563855313)

Mã số: 592828
Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Phù Mỹ
Địa chỉ: Đường Quang Trung, Thị Trấn Phù Mỹ, Huyện Phù Mỹ (ÐT: )