Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Mạng lưới dịch vụ bưu điện

none

Danh sách bưu cục

Mã số: 650000
Bưu cục: Bưu cục cấp 1 Nha Trang
Địa chỉ: Sô´1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang (ÐT: 02583821271)

Mã số: 651560
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Phương Sài
Địa chỉ: Sô´2, Đường Phương Sài, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang (ÐT: 02583827940)

Mã số: 651270
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Vạn Thạnh
Địa chỉ: Sô´12, Đường Trần Quý Cáp, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang (ÐT: 02583824203)

Mã số: 651740
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Lê Hồng Phong
Địa chỉ: Sô´51, Đường Lê Hồng Phong, Phường Phước Tân, Thành phố Nha Trang (ÐT: 02583871014)

Mã số: 651710
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Vĩnh Thạnh
Địa chỉ: Thôn Phú Thạnh, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang (ÐT: 02583890092)

Mã số: 651190
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Đồng Đế
Địa chỉ: Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang (ÐT: 02583831461)

Mã số: 651100
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Tháp Bà
Địa chỉ: Cụm Cù Lao Thượng, Phường Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang (ÐT: 02583831105)

Mã số: 652090
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 KHL Nha Trang
Địa chỉ: Sô´1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang (ÐT: 02583560560)

Mã số: 650900
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Khánh Hòa
Địa chỉ: Sô´1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang (ÐT: 0946057650)

Mã số: 652070
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Lê Thánh Tôn
Địa chỉ: Sô´50, Đường Lê Thánh Tôn, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang (ÐT: 02583523907)

Mã số: 652080
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Nguyễn Thiện Thuật
Địa chỉ: Sô´46, Đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang (ÐT: 02583526546)

Mã số: 652170
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 KHL Nha Trang 2
Địa chỉ: Sô´50, Đường Lê Thánh Tôn, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang (ÐT: 02583523907)

Mã số: 652220
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Tân Lập
Địa chỉ: Sô´83, Đường Ngô Gia Tự, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang (ÐT: 02583510126)

Mã số: 652510
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Bình Tân
Địa chỉ: Sô´51, Đường Trường Sa, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang (ÐT: 025383881724)

Mã số: 652450
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Vĩnh Nguyên
Địa chỉ: Sô´15, Đường Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang (ÐT: 02583590013)

Mã số: 652440
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Hòn Rớ
Địa chỉ: Thôn Phước Hạ, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang (ÐT: 02583714089)

Mã số: 652441
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Phước Đồng
Địa chỉ: Thôn Phước Hạ, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang (ÐT: 02583710011)

Mã số: 651250
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Vĩnh Lương
Địa chỉ: Thôn Lương Hòa, Xã Vĩnh Lương, Thành phố Nha Trang (ÐT: 02583839122)

Mã số: 652550
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Đường Đệ
Địa chỉ: Sô´30, Đường Điện Biên Phủ, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang (ÐT: 02583550013)

Mã số: 651420
Bưu cục: Điểm BĐVHX Vĩnh Ngọc
Địa chỉ: Thôn Xuân Lạc 1, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang (ÐT: 02583890946)

Mã số: 651724
Bưu cục: Điểm BĐVHX Vĩnh Hiệp
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Châu, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang (ÐT: 02583896528)

Mã số: 651730
Bưu cục: Điểm BĐVHX Vĩnh Trung
Địa chỉ: Thôn Võ Cang, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang (ÐT: 02583892552)

Mã số: 652060
Bưu cục: Điểm BĐVHX Vĩnh Thái
Địa chỉ: Thôn Thái Thông, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang (ÐT: 02583890987)

Mã số: 652488
Bưu cục: Điểm BĐVHX Đảo Bích Đầm
Địa chỉ: Khóm Bích Đầm, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang (ÐT: 02583898510)

Mã số: 651441
Bưu cục: Điểm BĐVHX Vĩnh Phương
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang (ÐT: 02583725103)

Mã số: 652169
Bưu cục: Đại lý bưu điện Yersin Nha Trang
Địa chỉ: Sô´26, Thôn Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang (ÐT: 0934078658)

Mã số: 650100
Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 1 KT Khánh Hòa
Địa chỉ: Sô´2, Đường Trần Phú, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang (ÐT: 02583821207)