Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Mạng lưới dịch vụ bưu điện

none

Danh sách bưu cục

Mã số: 933700
Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Bình Đại
Địa chỉ: Ấp Khu Phố 1, Thị Trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại (ÐT: 02753851932)

Mã số: 933820
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Lộc Thuận
Địa chỉ: Ấp Lộc Thành, Xã Lộc Thuận, Huyện Bình Đại (ÐT: 02753855277)

Mã số: 933830
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Thới Lai
Địa chỉ: Ấp 1, Xã Thới Lai, Huyện Bình Đại (ÐT: 02753854166)

Mã số: 933880
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Thạnh Phước
Địa chỉ: Ấp Tân Long, Xã Thạnh Phước, Huyện Bình Đại (ÐT: 02753884001)

Mã số: 933840
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Châu Hưng
Địa chỉ: Ấp Hưng Chánh, Xã Châu Hưng, Huyện Bình Đại (ÐT: 02753853000)

Mã số: 933932
Bưu cục: Điểm BĐVHX Bình Thắng
Địa chỉ: Ấp 2, Xã Bình Thắng, Huyện Bình Đại (ÐT: 0865205186)

Mã số: 933860
Bưu cục: Điểm BĐVHX Thừa Đức
Địa chỉ: Ấp Thừa Trung, Xã Thừa Đức, Huyện Bình Đại (ÐT: 0342595574)

Mã số: 933900
Bưu cục: Điểm BĐVHX Thới Thuận
Địa chỉ: Ấp Thới Lợi 1, Xã Thới Thuận, Huyện Bình Đại (ÐT: 02753852923)

Mã số: 933720
Bưu cục: Điểm BĐVHX Bình Thới
Địa chỉ: Ấp 1, Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại (ÐT: 02753851888)

Mã số: 933730
Bưu cục: Điểm BĐVHX Định Trung
Địa chỉ: Ấp 1, Xã Định Trung, Huyện Bình Đại (ÐT: 0355822848)

Mã số: 933740
Bưu cục: Điểm BĐVHX Phú Vang
Địa chỉ: Ấp 2, Xã Phú Vang, Huyện Bình Đại (ÐT: 02753855588)

Mã số: 933750
Bưu cục: Điểm BĐVHX Vang Quới Đông
Địa chỉ: Ấp 1, Xã Vang Qưới Đông, Huyện Bình Đại (ÐT: 02753854277)

Mã số: 933760
Bưu cục: Điểm BĐVHX Vang Quới Tây
Địa chỉ: Ấp 4, Xã Vang Qưới Tây, Huyện Bình Đại (ÐT: 0906509853)

Mã số: 933779
Bưu cục: Điểm BĐVHX Phú Thuận
Địa chỉ: Sô´Tổ 15, Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Thuận, Huyện Bình Đại (ÐT: 0832440157)

Mã số: 933780
Bưu cục: Điểm BĐVHX Tam Hiệp
Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tam Hiệp, Huyện Bình Đại (ÐT: 0822034239)

Mã số: 933790
Bưu cục: Điểm BĐVHX Long Định
Địa chỉ: Ấp Long Phú, Xã Long Định, Huyện Bình Đại (ÐT: 0939604326)

Mã số: 933800
Bưu cục: Điểm BĐVHX Thạnh Trị
Địa chỉ: Ấp 2, Xã Thạnh Trị, Huyện Bình Đại (ÐT: 0329685097)

Mã số: 933810
Bưu cục: Điểm BĐVHX Phú Long
Địa chỉ: Ấp 1, Xã Phú Long, Huyện Bình Đại (ÐT: 0842675144)

Mã số: 933850
Bưu cục: Điểm BĐVHX Long Hòa
Địa chỉ: Ấp 3, Xã Long Hoà, Huyện Bình Đại (ÐT: 0938739217)

Mã số: 933941
Bưu cục: Điểm BĐVHX Đại Hòa Lộc
Địa chỉ: Ấp Mắc Miễu, Xã Đại Hoà Lộc, Huyện Bình Đại (ÐT: 0819259099)

Mã số: 933930
Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Bình Đại
Địa chỉ: Ấp Khu Phố 1, Thị Trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại (ÐT: 02753851339)

Mã số: 933915
Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Bình Đại
Địa chỉ: Ấp Khu Phố 1, Thị Trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại (ÐT: )