Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Mạng lưới dịch vụ bưu điện

none

Danh sách bưu cục

Mã số: 940000
Bưu cục: Bưu cục cấp 1 Trà Vinh
Địa chỉ: Sô´70A, Đường Hùng Vương, Phường Số 4, Thành phố Trà Vinh (ÐT: 0294.3855186)

Mã số: 941150
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Hành Chính Công
Địa chỉ: Sô´70 A, Đường Hùng Vương, Phường Số 4, Thành phố Trà Vinh (ÐT: 02943854120)

Mã số: 941230
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Phan Đình Phùng
Địa chỉ: Sô´03, Đường Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Trà Vinh (ÐT: 0743866952)

Mã số: 941340
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Điện Biên Phủ
Địa chỉ: Sô´01, Đường Điện Biên Phủ, Phường 3, Thành phố Trà Vinh (ÐT: 0294.3852952)

Mã số: 941390
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 KHL Trà Vinh
Địa chỉ: Sô´577, Đường Mậu Thân, Phường 6, Thành phố Trà Vinh (ÐT: 02943854666)

Mã số: 941162
Bưu cục: Điểm BĐVHX Long Đức
Địa chỉ: Ấp Sa Bình, Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh (ÐT: 02943846102)

Mã số: 940100
Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Trà Vinh
Địa chỉ: Sô´577, Đường Mậu Thân, Phường 6, Thành phố Trà Vinh (ÐT: 0294.3854705)

Mã số: 940900
Bưu cục: Bưu cục văn phòng Hệ 1 Trà Vinh
Địa chỉ: Sô´70, Đường Hùng Vương, Phường Số 4, Thành phố Trà Vinh (ÐT: )

Mã số: 941134
Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTP
Địa chỉ: Sô´70A, Đường Hùng Vương, Phường Số 4, Thành phố Trà Vinh (ÐT: )

Mã số: 941054
Bưu cục: Bưu cục văn phòng TTKTVC Trà Vinh
Địa chỉ: Đường Phan Chu Trinh, Phường 1, Thành phố Trà Vinh (ÐT: )

Mã số: 941222
Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐT
Địa chỉ: Sô´2, Đường Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Trà Vinh (ÐT: )