Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Mạng lưới dịch vụ bưu điện

none

Danh sách bưu cục

Mã số: 110000
Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Tràng Tiền
Địa chỉ: Sô´66, Phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 024.38257166)

Mã số: 111770
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Bưu cục Giao dịch 5
Địa chỉ: Sô´78, Đường Bạch Đằng, Phường Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 024.39844696)

Mã số: 110220
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Lương Văn Can
Địa chỉ: Sô´66, Phố Lương Văn Can, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 024.38246161)

Mã số: 111100
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Cửa Nam
Địa chỉ: Sô´22, Phố Cửa Nam, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 024.38255162)