Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bộ máy giúp việc

none

Văn phòng Tổng công ty

 • Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Xuân Lam
 • Phó Chánh Văn phòng: Ông Đỗ Văn Thủy, Bà Bùi Thị Hồng Thắm, Bà Nguyễn Thị Vân Anh
 • Điện thoại: 04 3768 9346

 Các ban chức năng 

1. Ban tổ chức lao động

 •  Trưởng ban: Ông Nguyễn Duy Liêu
 •  Phó ban:Bà Phan Thị Hồng Minh, Ông Vũ Văn Cường, Ông Vũ Anh Tuấn
 •  Điện thoại: 024 3768 9355

2. Ban Tài chính Kế toán

 •  Trưởng ban: Bà Tạ Thị Mai Anh (Kế toán trưởng)
 •  Phó ban: Bà Nguyễn Thị Hồng Lan, Ông Đỗ Tiến Dũng, Bà Nguyễn Thị Hồng Hà
 •  Điện thoại: 024 3768 9387

3. Ban Kế hoạch Đầu tư

 •  Trưởng ban: Ông Nguyễn Hữu Hiền
 •  Phó ban: Ông Nguyễn Thế Hùng, Ông Nguyễn Huy Luân
 •  Điện thoại: 024 3768 9399

4. Ban Dịch vụ Bưu chính

 •  Trưởng ban: Ông Nguyễn Hồng Long
 •  Phó ban: Bà Trần Thị Thu Thủy, Bà Chu Quỳnh Anh, Ông Trần Nhật Tân
 •  Điện thoại: 024 3768 9411

5. Ban Dịch vụ Tài chính Bưu chính

 •  Trưởng ban: Ông Trần Chí Trung
 •  Phó ban: Ông Đỗ Quang Đạo, Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Ông Nguyễn Văn Trường, Bà Bùi Thị Thanh Sơn
 •  Điện thoại: 024 3768 9373

6. Ban Kỹ thuật Công nghệ

 •  Trưởng ban: Bà Vũ Thị Thanh Xuân
 •  Phó ban:  Ông Lê Vân Phương
 •  Điện thoại: 024 3768 3095

7. Ban Quản lý Chất lượng

 •  Trưởng ban: Bà Phan Thị Anh Xuân 
 •  Phó ban: Ông Nguyễn Ngọc Hoằng
 •  Điện thoại: 024 3795 8100

8. Ban Tem Bưu chính

 •  Trưởng ban: Bà Ngô Hoài Thanh
 •  Phó ban: Bà Hoàng Thị Bích Vân
 •  Điện thoại: 024 3768 1778

9. Ban Thanh tra

 •  Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Tiến
 •  Phó ban: Ông Trần Việt Anh, Bà Nguyễn Thị Thanh Giang
 •  Điện thoại: 024 3795 9015

 10. Ban Kinh doanh Phân phối, Truyền thông

 •  Trưởng ban: Ông Nguyễn Kiên Cường
 •  Phó ban: Ông Nguyễn Tuấn Cương, Ông Hoàng Mạnh Huyên
 •  Điện thoại: 024 3795642610

 11. Trung tâm đối soát

 •  Trưởng Trung tâm: Ông Nguyễn Thế Anh
 •  Phó Trung tâm: Bà Phạm Thị Khang Trang
 •  Điện thoại: 024 3768 9414

 12. Trung tâm Công nghệ Thông tin

 •  Giám đốc: Ông Bùi Quốc Bảo
 •  Phó giám đốc: Ông Nguyễn Tuệ Linh, Ông Mai Thành Huyên, Ông Ôn Như Bình
 •  Điện thoại: 024 3768 9363

 13. Ban Nghiên cứu Phát triển và Thương hiệu

 •  Giám đốc: Phan Trọng Lê
 •  Phó giám đốc: Bà Đỗ Lan Phương
 •  Điện thoại: 024 379689400

 14. Ban Quản lý Dự án các Công trình Bưu điện

 •  Giám đốc: Ông Nguyễn Duy Huyến
 •  Phó giám đốc: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ông Lê Quốc Vinh
 •  Điện thoại: 024 3768 9366