Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

BƯU ĐIỆN VIỆT NAM TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

none

I. Thông tin về các vị trí tuyển dụng:

1. Vị trí: Trưởng phòng An toàn thông tin

a. Số lượng tuyển dụng: 01 người.

b. Mô tả công việc:

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch và các quy chế an toàn, an ninh mạng cho hạ tầng, cơ sở dữ liệu và các phần mềm, ứng dụng đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn trong nước, quốc tế.

- Quản trị, vận hành các hệ thống đảm bảo An ninh, An toàn thông tin (Firewall, IDS/IPS, SIEM,…).

- Xây dựng tài liệu, hướng dẫn, quy trình, quy định và lập kế hoạch triển khai công việc về đảm An ninh, An toàn thông tin.

- Thẩm định ATTT các hệ thống CNTT trước khi triển khai.

- Tổ chức kiểm tra rà soát, đánh giá định kỳ về an toàn, an ninh mạng; định kỳ tổ chức hoặc tham gia diễn tập phòng, chống tấn công mạng.

- Xây dựng và thực hiện phương án dự phòng ứng cứu các sự cố an toàn, an ninh mạng; ứng cứu các đơn vị trong vấn đề ATTT.

- Đào tạo, hướng dẫn các đơn vị phương án đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

- Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật công nghệ đảm bảo an toàn thông tin để ứng dụng và triển khai.

c. Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học trở lên (chuyên ngành ngành CNTT/ Khoa học máy tính…), xếp loại Trung bình khá trở lên, hệ chính quy.

- Tiếng Anh trình độ C (hoặc tương đương) trở lên.

- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc; Sẵn sàng làm ngoài giờ hành chính, đi công tác xa dài ngày theo yêu cầu của dự án.

- Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tương tự từ 02 năm trở lên.

- Am hiểu sâu về An ninh mạng, An toàn thông tin;

- Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc; có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

- Ưu tiên đối tượng có một trong các chứng chỉ sau: CEH, Security+, CISSP hoặc cao hơn. 

2. Vị trí: Chuyên viên An ninh, An toàn thông tin

a. Số lượng tuyển dụng: 02 người.

b. Mô tả công việc:

- Quản trị, vận hành các hệ thống đảm bảo An ninh, An toàn thông tin (Firewall, IDS/IPS, SIEM,…).

- Xây dựng tài liệu, hướng dẫn, quy trình, quy định và lập kế hoạch triển khai công việc về đảm An ninh, An toàn thông tin.

- Thẩm định ATTT các hệ thống CNTT trước khi triển khai.

- Tổ chức kiểm tra rà soát, đánh giá định kỳ về an toàn, an ninh mạng; định kỳ tổ chức hoặc tham gia diễn tập phòng, chống tấn công mạng.

- Xây dựng và thực hiện phương án dự phòng ứng cứu các sự cố an toàn, an ninh mạng; ứng cứu các đơn vị trong vấn đề ATTT.

- Đào tạo, hướng dẫn các đơn vị phương án đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

- Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật công nghệ đảm bảo an toàn thông tin để ứng dụng và triển khai.

c. Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học trở lên (chuyên ngành ngành CNTT/ Khoa học máy tính…), xếp loại Trung bình khá trở lên, hệ chính quy.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C (hoặc tương đương) trở lên.

- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc; Sẵn sàng làm ngoài giờ hành chính, đi công tác xa dài ngày theo yêu cầu của dự án.

- Am hiểu kiến thức về An ninh mạng, An toàn thông tin;

- Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

- Ưu tiên: ứng viên có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tương tự từ 02 năm trở lên; có một trong các chứng chỉ sau: CEH, Security+, CISSP hoặc cao hơn. 

3. Chuyên viên Triển khai giải pháp CNTT

a. Số lượng tuyển dụng: 11 người.

b. Mô tả công việc:

- Phân tích, triển khai các ứng dụng phần mềm trong lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty (Dịch vụ Bưu chính, Logistics, Vận chuyển, hành chính công, chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Phân phối, Bán lẻ).

- Cài đặt, triển khai, đào tạo người sử dụng nội bộ (hoặc khách hàng) về phần mềm.

- Khảo sát yêu cầu của người dùng, tư vấn cho người sử dụng các giải pháp tối ưu.

- Tiếp nhận, tổng hợp các yêu cầu sửa đổi phần mềm và chuyển giao tới bộ phận phát triển.

- Phối hợp với các bộ phận khác lập kế hoạch nâng cấp, triển khai phần mềm.

- Hỗ trợ người sử dụng qua Internet hoặc trực tiếp về các vấn đề phần mềm và thiết bị trong quá trình làm việc

c. Yêu cầu

- Tốt nghiệp đại học trở lên (chuyên ngành ngành CNTT/ Tin học quản lý/ Hệ thống thông tin), hệ chính quy.

- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc; Sẵn sàng làm ngoài giờ hành chính, đi công tác xa dài ngày theo yêu cầu của dự án.

- Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống Quản trị CSDL: MS SQL Server, Oracle; nền tảng ngôn ngữ: .Net, Java; Win Server.

- Có khả năng thuyết trình để hướng dẫn đào tạo, hỗ trợ người sử dụng.

- Có khả năng giao tiếp, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao; có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập; Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

- Có khả năng xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng rõ ràng, mạch lạc; biết sử dụng các phần mềm hỗ trợ vẽ quy trình như: MS Office, Visio.

4. Chuyên viên Quản trị dự án

a. Số lượng tuyển dụng: 05 người.

b. Mô tả công việc:

- Tham gia vào một trong các dự án: CRM, ERP, Quản lý Logistics, Quản lý hệ thống kênh phân phối (DMS), Bán lẻ tại điểm (POS), Quản lý kho hàng (WMS), Thanh toán, Thu chi hộ, Ví điện tử, Hành chính công, Chính phủ điện tử.

- Đầu mối tiếp nhận yêu cầu, hoạch định nguồn lực và quản lý dự án.

- Phối hợp xây dựng và quản lý kế hoạch triển khai với nhóm phát triển sản phẩm.

- Quản lý rủi ro và chất lượng của dự án.

- Tư vấn, đề xuất cho các cấp lãnh đạo về việc huy động nguồn lực CNTT, nghiệp vụ phục vụ việc xây dựng và triển khai dự án.

- Điều phối nguồn lực CNTT được giao trong dự án.

- Tổ chức phối hợp thực hiện các hoạt động kiểm thử, chấp nhận và nghiệm thu sản phẩm.

c. Yêu cầu

- Tốt nghiệp đại học trở lên (chuyên ngành ngành CNTT/ Tin học quản lý/ Hệ thống thông tin/ Điện tử viễn thông), hệ chính quy.

- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc; Sẵn sàng làm ngoài giờ hành chính, đi công tác xa dài ngày theo yêu cầu của dự án.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm với vai trò Quản lý dự án CNTT.

- Có kinh nghiệm quản lý dự án hoặc nhóm / phòng ban có nhân sự từ 5 người trở lên.

- Có khả năng trình bày, giao tiếp, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao.

- Có kỹ năng giải quyết vấn đề và chịu áp lực tốt.

- Có khả năng tự học, nghiên cứu kiến thức trong lĩnh vực mới.

5. Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ

a. Số lượng tuyển dụng: 05 người.

b. Mô tả công việc:

- Tham gia vào một trong các dự án phát triển, triển khai các ứng dụng sau: CRM, ERP, Logistics Management System, Retails, Supply Chain, Payments, E-wallet, ESB, MDM, DataLake:

- Lập kế hoạch, khảo sát, thu thập thông tin, phân tích các yêu cầu xây dựng sản phẩm/ dịch vụ từ phía khách hàng, phòng ban nội bộ.

- Viết tài liệu mô tả tính năng sản phẩm chi tiết, luồng quy trình nghiệp vụ: URD, SRS.

- Xây dựng, mô tả/ đặc tả chức năng, nghiệp vụ cho các sản phẩm/ dịch vụ;

- Truyền tải yêu cầu chức năng, nghiệp vụ cho nhóm phát triển sản phẩm.

- Phối hợp thực hiện User Acceptance Testing trước khi release sản phẩm;

- Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm; thực hiện hướng dẫn, đào tạo sử dụng sản phẩm;

- Phối hợp lập kế hoạch triển khai phần mềm.

c. Yêu cầu

- Tốt nghiệp đại học trở lên (chuyên ngành ngành CNTT/ Tin học quản lý/ Hệ thống thông tin/ Toán tin/ Điện tử viễn thông/ Thương mại điện tử hoặc tương đương), hệ chính quy.

- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc; Sẵn sàng làm ngoài giờ hành chính, đi công tác xa dài ngày theo yêu cầu của dự án.

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Business Analyst.

- Nắm vững các kiến thức về quy trình phân tích nghiệp vụ.

- Có khả năng xây dựng tài liệu chuyên môn tốt, xúc tích rõ ràng; biết sử dụng một trong các phần mềm hỗ trợ vẽ quy trình, thiết kế như: EA, Visio, UML, Edraw, Mockup, Wireframe, MS Office.

- Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập; Có khả năng tư vấn trên góc độ nghiệp vụ dựa vào các phân tích và nghiên cứu của mình; Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

6. Chuyên viên Phát triển ứng dụng di động (android/ios)

a. Số lượng tuyển dụng: 03 người.

b. Mô tả công việc:

- Thiết kế, xây dựng, nâng cấp các ứng dụng trên nền tảng Mobile phục vụ cho Nhân viên, Khách hàng trên các hoạt động kinh doanh, sản xuất trong lĩnh vực Chuyển phát, Giao vận, Logistics.

- Tìm hiều các công nghệ mới, giúp nâng cao hiệu suất, khả năng mở rộng ứng dụng.

- Làm việc với các thành viên trong team phát triển ứng dụng (BA, Backend, Tester) và các bộ phận khác để hoàn thiện thử nghiệm, triển khai sản phẩm.

c. Yêu cầu

- Tốt nghiệp đại học trở lên (chuyên ngành ngành CNTT/ Tin học quản lý/ Hệ thống thông tin/ Điện tử viễn thông), hệ chính quy.

- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc; Sẵn sàng làm ngoài giờ hành chính, đi công tác xa dài ngày theo yêu cầu của dự án.

- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm với Android hoặc iOS và hơn 1 năm kinh nghiệm với React Native.

- Nắm vững HTML, CSS và các thư viện Javascript, ReactJS.

- Hiểu vòng đời và thực hành tốt nhất khi thiết kế các thành phần React.

- Có kinh nghiệm làm việc với HTTP RESTful và JSON, API Gateway.

- Có kinh nghiệm tối ưu hóa performance và tối ưu hóa cho các loại device khác nhau.

- Có khả năng trình bày, giao tiếp, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao.

- Có kỹ năng giải quyết vấn đề; Có khả năng tự học, nghiên cứu kiến thức trong lĩnh vực mới.

7. Chuyên viên Quản trị hạ tầng CNTT

a. Số lượng tuyển dụng: 01 người.

b. Mô tả công việc:

- Quản trị, vận hành các đường truyền tại Trung tâm dữ liệu, mạng LAN, mạng WAN toàn mạng lưới.

- Quản trị và vận hành thiết bị mạng Switch, Router, Firewall, Loadbalancing và các thiết bị phụ trợ khác;

- Tham gia thiết kế hạ tầng hệ thống network, Máy chủ, lưu trữ cho các dự án;

- Quản trị hệ thống máy chủ vật lý, ảo hóa và hệ thống lưu trữ tại Trung tâm dữ liệu.

- Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật công nghệ để áp dụng vào công tác quản trị, vận hành hệ thống CNTT.

c. Yêu cầu

- Tốt nghiệp đại học trở lên (chuyên ngành ngành CNTT/ Điện tử viễn thông…), xếp loại Trung bình khá trở lên, hệ chính quy.

- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc; Sẵn sàng làm ngoài giờ hành chính, đi công tác xa dài ngày theo yêu cầu của cơ quan.

- Am hiểu kiến thức về mạng và các thiết bị Cisco, Juniper, hệ điều hành Windows, Hệ thống ảo hóa (như VMWare).

- Hiểu biết về các giao thức định tuyến; các giao thức DNS, SNMP, RADIUS, LDAP.

- Có khả năng thiết kế hạ tầng mạng, thiết kế tính toán và triển khai máy chủ.

- Có khả năng xây dựng tài liệu chuyên môn tốt, xúc tích rõ ràng; biết sử dụng một trong các phần mềm hỗ trợ vẽ quy trình, thiết kế hệ thống như Edraw, MS Visio.

- Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc; Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập;

- Ưu tiên: ứng viên có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tương tự từ 01 năm trở lên; Có kinh nghiệm quản trị hạ tầng hoặc mạng quy mô doanh nghiệp lớn; có một trong các chứng chỉ sau: LPI, MCSA,VCP, CCNA, JNCIA hoặc cao hơn. 

8. Kỹ thuật viên vận hành hạ tầng CNTT

a. Số lượng tuyển dụng: 02 người.

b. Mô tả công việc:

- Trực ca, vận hành các hệ thống giám sát các hệ thống CNTT;

- Vận hành hệ thống và phối hợp xử lý các sự cố hạ tầng CNTT theo các hướng dẫn, quy trình, quy định;

- Cài đặt hệ điều hành, ứng dụng máy tính;

- Bảo trì, bảo dưỡng công nghiệp các trang thiết bị phòng máy chủ;

c. Yêu cầu

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên (chuyên ngành ngành CNTT/ Điện tử viễn thông…), hệ chính quy.

- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc; Sẵn sàng làm ngoài giờ hành chính, đi công tác xa dài ngày theo yêu cầu của cơ quan.

- Hiểu biết về mạng, hệ điều hành Windows, Ảo hóa;

- Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc; Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập;

- Ưu tiên ứng viên có một trong các chứng chỉ sau là: LPI, MCSA,VCP, CCNA, JNCIA hoặc cao hơn. 

II. Quyền lợi

- Mức lương:

+ Vị trí Trưởng phòng An toàn thông tin: Lương tối thiểu 30 triệu đồng/tháng (đàm phán theo năng lực khi phỏng vấn).

+ Vị trí Chuyên viên An ninh, An toàn thông tin: Lương tối thiểu 25 triệu đồng/tháng (đàm phán theo năng lực khi phỏng vấn).

+ Vị trí Chuyên viên Triển khai giải pháp CNTT, Chuyên viên Quản trị dự án, Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ, Chuyên viên Phát triển ứng dụng di động, Chuyên viên quản trị hạ tầng: Lương tối thiểu 20 triệu đồng/tháng (đàm phán theo năng lực khi phỏng vấn).

+ Vị trí Kỹ thuật viên vận hành hạ tầng CNTT, Chuyên viên Hỗ trợ dự án: Lương tối thiểu 10 triệu đồng/ tháng (đàm phán theo năng lực khi phỏng vấn).

- Thưởng theo kết quả kinh doanh, Thưởng nóng khi kết thúc dự án; được thanh toán tiền làm thêm giờ.

- Được xét tăng lương theo định kỳ hoặc theo năng lực không giới hạn thời gian.

- Cơ hội thăng tiến cao; Được tham gia các khóa đào tạo theo lĩnh vực chuyên môn của Tổng công ty ở trong nước và nước ngoài.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước.

III. Thời gian và địa điểm làm việc: Làm trong giờ hành chính tại Hà Nội.

IV. Hồ sơ:

- Phiếu thông tin ứng viên theo mẫu của Tổng công ty theo mẫu tại đường link:

http://www.vnpost.vn/vi-vn/chuyen-trang/tuyen-dung/id/91224/key/mau-thong-tin-ung-vien-cua-tong-cong-ty-buu-dien-viet-nam

- CV.

V. Thông tin liên hệ:

1. Nộp hồ sơ qua email hoặc trực tiếp tại địa chỉ:

- Ông Phí Công Chung.

- Email: chungpc@vnpost.vn.

- Điện thoại: 04.37689356.

- Địa chỉ: Ban Tổ chức Lao động, Tầng 7, Tòa nhà Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (số 5, Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

2. Giải đáp thông tin về vị trí việc làm: liên hệ với ông Đỗ Duy Quang - Chuyên viên Trung tâm CNTT (ĐT: 0901 507 680)

V. Hạn nộp hồ sơ: đến hết ngày 31/12/2019 (Phỏng vấn theo từng đợt).

VI. Quy trình tuyển dụng: Sơ tuyển hồ sơ; Phỏng vấn đánh giá năng lực chuyên môn.